This project is supported by European Commission © Centre for European Studies - Faculty of Law | Alexandru Ioan Cuza University of Iasi  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the inf

About this course (Research methodology: concept, strategy and

academic writing C6)

Modulul I: Documentare europeană: documente oficiale, rapoarte și baze de date 1. Documentare europeană – prezentare generală                    1.1. Principale documente și publicații oficiale europene                    1.2. Înțelegerea documentelor oficiale ale UE 2. Baze de date europene: colectarea datelor statistice                   2.1. Accesarea bazelor de date ale UE                   2.2. Utilizarea datelor statistice 3. Seminar practic: Studiu de caz - Revizuirea ultimelor rapoarte ale UE în domeniile de interes ale studenților Modulul II: Scrierea academică și metodologia de cercetare 1. Familiarizarea cu scrierea academică                   1.1. Elemente esenţiale ale scrierii academice                   1.2. Aspecte etice în scrierea academică                   1.3. Stiluri de referințe și de citare                   1.4. Construirea unei ipoteze de cercetare 2. Analiza calitativă versus analiza cantitativă                   2.1.Tehnici și metode calitative                  2.2.Metode și instrumente cantitative                  2.3. Abordări interdisciplinare ale cercetării 3. Seminar practic: Redactarea unei teze de licență / disertație Modulul III: Diseminarea şi valorificarea activităţilor academice 1. Activități de diseminare                  1.1.Tipuri de activități menite să disemineze activitățile academice                   1.2.Conținutul unei prezentări Power Point                  1.3. Stagii și burse europene 2. Seminar practic: Prezentarea unei teze de licență / disertație Competențe profesionale: Familiarizarea cu scrierea academică; Identificarea datelor despre diverse aspecte ale UE; Utilizarea metodelor și instrumentelor de cercetare pentru a testa o ipoteză de lucru; Proiectarea prezentării. Competențe transversale: Confirmarea sau respingerea ipotezelor de lucru; Obținerea de soluții practice; Creşterea vizibilităţii activităţilor academice

Metodologia cercetării: concept, strategie și scriere academică

[Pași în elaborarea lucrărilor de diplomă] C6

Cui se adresează cursul? Cursul poate fi urmat de studenţi și masteranzi indiferent de specializare. Cât va dura cursul? Acest curs va fi constituit din 30 de ore şi se va derula până la începerea sesiunii Cum se va desfăşura cursul? Acest curs va fi constituit din 30 de ore şi se va derula până la începerea sesiunii. Cursul va avea loc online, in limba romana, coordonatele întâlnirilor urmând a fi definitivate ulterior ORAR provizoriu 03.04.2021 14:00 – 19:00 04.04.2021 14:00 – 19:00 11.04.2021 14:00 – 19:00 18.04.2021 14:00 – 19:00 23.04.2021 16:00 - 19:00 29.04.2021 16:00 - 20:00 08.05.2021 11:00 – 14:00 Cum se poate face înscrierea? Înscrierea la acest curs se va completând informațiile solicitate în acest formular (acceseaza formular) - Inscieri finalizate. Cei care doresc, se mai pot înscrie la cursul gratuit ,,Proiectarea activităților de cercetare în studii europene: documentare, metode şi diseminare” (C5), pana pe data de 9 aprilie. Notă: La finalizarea acestui curs, fiecare participant care a participat la cel putin jumatate din ore va primi un certificat de recunoaştere a competenţelor dobândite.
© Centre for European Studies - Alexandru Ioan Cuza University of Iași

Metodologia cercetării:

concept, strategie și scriere

academică

[Pași în elaborarea lucrărilor

de diplomă] C6

Cui se adresează cursul? Cursul poate fi urmat de studenţi și masteranzi indiferent de specializare. Cât va dura cursul? Acest curs va fi constituit din 30 de ore şi se va derula până la începerea sesiunii Cum se va desfăşura cursul? Acest curs va fi constituit din 30 de ore şi se va derula până la începerea sesiunii. Cursul va avea loc online, in limba romana, coordonatele întâlnirilor urmând a fi definitivate ulterior ORAR provizoriu 03.04.2021 14:00 – 19:00 04.04.2021 14:00 – 19:00 11.04.2021 14:00 – 19:00 18.04.2021 14:00 – 19:00 23.04.2021 16:00 - 19:00 29.04.2021 16:00 - 20:00 08.05.2021 11:00 – 14:00 Cum se poate face înscrierea? Înscrierea la acest curs se va completând informațiile solicitate în acest formular (acceseaza formular) - Inscieri finalizate. Cei care doresc, se mai pot înscrie la cursul gratuit ,,Proiectarea activităților de cercetare în studii europene: documentare, metode şi diseminare (C5), pana pe data de 9 aprilie. Notă: La finalizarea acestui curs, fiecare participant care a participat la cel putin jumatate din ore va primi un certificat de recunoaştere a competenţelor dobândite.