This project is supported by European Commission © Centre for European Studies - Faculty of Law | Alexandru Ioan Cuza University of Iasi  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the inf

Politica europeană în domeniul sănătății şi provocările de pe piața muncii

medicale (masă rotundă)

Joi, 30 martie 2023, ora 17:00
Vă invităm să participaţi la o dezbatere dedicată Politicii de sănătate a Uniunii Europene, care va avea loc la Centrul de Studii Europene al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Corp I, sala I.3.  Agenda discuţiilor:  provocări actuale în medicină; organizarea sistemului medical; efectele crizei sanitare COVID-19 asupra societăţii; piaţa forţei de muncă în domeniul medical; programe educaţionale de medicină, competenţe şi oportunităţi pe piaţa europeană a muncii; sănătatea în România (analiza SWOT a sistemului de sănătate); profesioniștii din domeniul sănătății într-un mediu economic în schimbare; exemple de bună practică la nivel european; sustenabilitatea sistemului de sănătate (managementul sistemului de sănătate, finanțare, aspecte instituționale); recomandări de politici în sfera medicală. Invitaţi: Conf. univ. dr. Lidia ARHIRE, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi Șef. lucr. dr. Doru Lucian BOTEZAT, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi Șef lucr. dr. Otilia FRĂSINARIU, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi Șef. lucr. dr. Adrian HORODNIC, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi  Șef. lucr. dr. Laura STĂTESCU, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi La discuţii pot participa toţi cei interesaţi de tematică (publicul larg, studenţi, masteranzi, doctoranzi, profesori, cercetători).
© Centre for European Studies - Alexandru Ioan Cuza University of Iași

Politica europeană în domeniul

sănătății şi provocările de pe

piața muncii medicale (masă

rotundă)

Joi, 30 martie 2023, ora 17:00
Vă invităm să participaţi la o dezbatere dedicată Politicii de sănătate a Uniunii Europene, care va avea loc la Centrul de Studii Europene al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Corp I, sala I.3.  Agenda discuţiilor:  provocări actuale în medicină; organizarea sistemului medical; efectele crizei sanitare COVID-19 asupra societăţii; piaţa forţei de muncă în domeniul medical; programe educaţionale de medicină, competenţe şi oportunităţi pe piaţa europeană a muncii; sănătatea în România (analiza SWOT a sistemului de sănătate); profesioniștii din domeniul sănătății într-un mediu economic în schimbare; exemple de bună practică la nivel european; sustenabilitatea sistemului de sănătate (managementul sistemului de sănătate, finanțare, aspecte instituționale); recomandări de politici în sfera medicală. Invitaţi: Conf. univ. dr. Lidia ARHIRE, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi Șef. lucr. dr. Doru Lucian BOTEZAT, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi Șef lucr. dr. Otilia FRĂSINARIU, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi Șef. lucr. dr. Adrian HORODNIC, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi  Șef. lucr. dr. Laura STĂTESCU, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi La discuţii pot participa toţi cei interesaţi de tematică (publicul larg, studenţi, masteranzi, doctoranzi, profesori, cercetători).
formular inscriere