This project is supported by European Commission © Centre for European Studies - Faculty of Law | Alexandru Ioan Cuza University of Iasi  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the inf

Workshop: METODOLOGIA CERCETĂRII. Instrumente de cercetare folosite

pentru a analiza diverse tematici legate de Uniunea Europeană

28 – 29 octombrie 2022 (online)
În cadrul acestui workshop vor fi aduse în prim-planul discuţiilor aspecte de ordin metodologic, urmărindu-se oferirea de răspunsuri la întrebări precum: Cum putem accesa cele mai recente date statistice de la nivel european? Cum colectăm datele necesare analizei? Cum integrăm în studii datele obţinute din Eurobarometre? Cum alegem metoda de estimare potrivită în funcție de ipotezele de lucru? Cum ne asigurăm că rezultatele noastre sunt valide și care sunt testele post-estimare? Cum interpretăm rezultatele cercetării? Program: Provocări actuale privind cercetarea şi inovarea la nivel european (Ramona Tiganasu, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) 28 octombrie, 16:00 – 18:00 Cercetarea calitativă: relevanță și limitări (Rodica Zaharia, Academia de Studii Economice, Bucureşti) Metoda ştiinţifică în cercetare (Daniela Viorică, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) Triangularea. Utilizarea datelor primare şi secundare pentru testarea ipotezelor (Ioana Alexandra Horodnic, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) Sesiune de dezbateri, întrebări & răspunsuri Atelier de lucru: Construirea de chestionare pentru colectarea de date în domeniul ştiinţelor sociale  (Alexandra Gheorghiu, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) 29 octombrie, 14:30 – 16:30 Descriere: În cadrul acestui atelier de lucru vor fi abordate următoarele tematici: importanţa măsurătorilor în ştiinţele sociale; tipuri de chestionare; formularea întrebărilor incluse în chestionar; evitarea celor mai frecvente erori în construirea chestionarului; modalităţi de verificare a calităţii chestionarului; eşantionare; tipuri de scale; colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor. De asemenea, lucrul cu participanții va presupune şi elaborarea unor ipoteze de cercetare pe diverse subiecte legate de problematicile UE şi prezentarea demersului metodologic în vederea testării acestora. Pentru înregistrarea la workshop, vă rugăm să completaţi formularul online până pe data de 27 octombrie, ora 20:00. Persoanele înscrise la workshop vor primi coordonatele de conectare la eveniment pe e-mail.
© Centre for European Studies - Alexandru Ioan Cuza University of Iași

Workshop: METODOLOGIA

CERCETĂRII. Instrumente de

cercetare folosite pentru a

analiza diverse tematici legate

de Uniunea Europeană

28 – 29 octombrie 2022 (online)
În cadrul acestui workshop vor fi aduse în prim- planul discuţiilor aspecte de ordin metodologic, urmărindu-se oferirea de răspunsuri la întrebări precum: Cum putem accesa cele mai recente date statistice de la nivel european? Cum colectăm datele necesare analizei? Cum integrăm în studii datele obţinute din Eurobarometre? Cum alegem metoda de estimare potrivită în funcție de ipotezele de lucru? Cum ne asigurăm că rezultatele noastre sunt valide și care sunt testele post-estimare? Cum interpretăm rezultatele cercetării? Program: Provocări actuale privind cercetarea şi inovarea la nivel european (Ramona Tiganasu, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) 28 octombrie, 16:00 – 18:00 Cercetarea calitativă: relevanță și limitări (Rodica Zaharia, Academia de Studii Economice, Bucureşti) Metoda ştiinţifică în cercetare (Daniela Viorică, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) Triangularea. Utilizarea datelor primare şi secundare pentru testarea ipotezelor (Ioana Alexandra Horodnic, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) Sesiune de dezbateri, întrebări & răspunsuri Atelier de lucru: Construirea de chestionare pentru colectarea de date în domeniul ştiinţelor sociale (Alexandra Gheorghiu, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) 29 octombrie, 14:30 – 16:30 Descriere: În cadrul acestui atelier de lucru vor fi abordate următoarele tematici: importanţa măsurătorilor în ştiinţele sociale; tipuri de chestionare; formularea întrebărilor incluse în chestionar; evitarea celor mai frecvente erori în construirea chestionarului; modalităţi de verificare a calităţii chestionarului; eşantionare; tipuri de scale; colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor. De asemenea, lucrul cu participanții va presupune şi elaborarea unor ipoteze de cercetare pe diverse subiecte legate de problematicile UE şi prezentarea demersului metodologic în vederea testării acestora. Pentru înregistrarea la workshop, vă rugăm să completaţi formularul online până pe data de 27 octombrie, ora 20:00. Persoanele înscrise la workshop vor primi coordonatele de conectare la eveniment pe e-mail.