This project is supported by European Commission © Centre for European Studies - Faculty of Law | Alexandru Ioan Cuza University of Iasi  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the inf
STRUCTURA CURSULUI Modulul I: Informații și documentație despre UE 1. Accesarea și interpretarea documentelor și publicațiilor oficiale europene     1.1. Prioritățile și problemele actuale ale procesului de integrare în UE     1.2. Tipuri de documente, rapoarte și publicații europene     1.3. Interpretarea și analiza documentelor oficiale ale UE 2. Operarea bazelor de date UE: colectarea și interpretarea datelor     2.1. Baze de date ale Comisiei Europene     2.2. Colectarea și operarea datelor statistice 3. Seminar practic: Analiza critică a rapoartelor UE. Studii de caz privind provocările actuale ale UE Modulul II: Proiectarea cercetării și alegerea celei mai bune abordări metodologice 1. Metodologia cercetării și scrierea academică     1.1. Orientări generale pentru scrierea academică     1.2. Găsirea unui subiect de cercetare     1.3. Reliefarea stadiului cunoaşterii     1.4. Proiectarea unei activități de cercetare 2. Metode și instrumente cantitative     2.1. Măsurarea și interpretarea fenomenelor     2.2. Introducere în SPSS: definirea și operarea variabilelor     2.3. Colectarea şi analiza datelor     2.4. Interpretarea rezultatelor 3. Metode și instrumente calitative     3.1. Compararea abordărilor calitative și cantitative     3.2. Orientări etice în cercetarea calitativă     3.3. Eșantionare în cercetare calitativă 4. Seminar practic: Redactarea unei lucrări de licenţă/de disertaţie Modulul III: Diseminarea și valorificarea activităților academice și a rezultatelor cercetării 1. Diseminarea activităților academice și profesionale     1.1.Elementele principale ale unei prezentări Power Point     1.2.Redactarea CV-urilor și a scrisorii de intenţie     1.3.Oportunități de studiu și cercetare pentru studenți/masteranzi     1.4.Accesul la stagii și schimburi internaţionale 2. Seminar practic: Prezentarea unei lucrări de licenţă/de disertaţie Competențe profesionale: Implicarea activă în procesul de căutare, analiză și sintetizare a informațiilor; Accesarea și analiza materialelor UE (resurse, baze de date) și punerea în practică a cunoștințelor teoretice dobândite; Definirea și operarea cu concepte statistice; Formularea ipotezelor de lucru, definirea variabilelor, culegerea de date, prelucrarea și analiza statistică a datelor, testarea veridicității, interpretarea rezultatelor; Aplicarea analizei statistice în diferite studii; Creșterea abilităților de gândire critică prin luarea în considerare a mai multor puncte de vedere și perspective; Realizarea unei prezentări pentru a disemina rezultatele cercetării. Competențe transversale: Confirmarea sau respingerea ipotezelor de lucru; Obținerea de soluții practice; Găsirea de noi direcții de cercetare; Prezentarea recomandărilor, sugestiilor, liniilor de acțiune; Sporirea vizibilităţii în diferite baze de date și platforme de cercetare.

Proiectarea activităților de cercetare în studii europene:

documentare, metode și diseminare | C5

Cui se adresează cursul? Cursul poate fi urmat de studenţi, indiferent de specializare, masteranzi, publicul larg. Cât va dura cursul? Orarul se va stabili de comun acord cu persoanele inscrise, la prima intalnire din data de 14 iunie. Cum se poate face înscrierea?-  acest curs a fost finalizat Notă: La finalizarea acestui curs, fiecare participant care a participat la cel putin jumatate din ore va primi un certificat de recunoaştere a competenţelor dobândite.
© Centre for European Studies - Alexandru Ioan Cuza University of Iași

Proiectarea activităților de

cercetare în studii

europene: documentare,

metode și diseminare | C5

Cui se adresează cursul? Cursul poate fi urmat de studenţi, indiferent de specializare, masteranzi, publicul larg. Cât va dura cursul? Orarul se va stabili de comun acord cu persoanele inscrise, la prima intalnire din data de 14 iunie. Cum se poate face înscrierea?-  acest curs a fost finalizat Notă: La finalizarea acestui curs, fiecare participant care a participat la cel putin jumatate din ore va primi un certificat de recunoaştere a competenţelor dobândite.