© Centrul de Studii Europene - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
Descriere curs 1. Obiectiv general: Dobandirea cunoștintelor și tehnicior necesare pentru managementul de proiecte, precum și a unei experiente practice in utilizarea tehnicilor de management al proiectelor. 2. Obiective specifice: o sa ofere cursantilor un bagaj de cunoștinte teoretice care sa le permita abordarea, rezolvarea și interpretarea unor probleme specifice managementului proiectelor; o sa permita cursantilor folosirea managementului proiectelor ca instrument de planificare, coordonare, realizare și control al activitatilor complexe din proiectele industriale, comerciale, sociale, culturale și politice moderne; o sa ofere elemente ajutatoare pentru definirea unui proiect, precum și familiarizarea cu metodele și instrumentele pentru gestiunea proiectului; o dezvoltarea unor abilitati practice utile lucrului cu pachete de programe destinate rezolvarii problemelor specifice managementului proiectelor. 3. Competente dobandite: La finalul acestui curs participantii vor fi capabili sa identifice tipul și etapele planificarii muncii astfel incat sa optimizeze procesele de luare a deciziilor, rezolvare a problemelor și gestionare a timpului. Vor putea sa implementeze practicile eficiente de leadership și motivatie in gestionarea relatiilor promovand dinamizarea și resposabilizarea echipelor de munca. Un leader specializat va fi capabil sa identifice fazele de dezvoltare a unei echipe de lucru. Astfel, acest curs va avea in vedere dobandirea urmatoarelor competente: o Proiectarea și managementul proiectelor europene; o Propuneri de succes prin prezentarea concreta, nu teoretica, a cerintelor punctuale de realizarea a unei propuneri plecand de la modul in care propunerile de proiect sunt evaluate de expertii evaluatori; o Conducerea activitatilor ce se desfașoara in cadrul unui proiect european. 4.  Cui se adreseaza cursurile? o Celor care lucreaza deja in domeniu (in firme romanești sau internationale, firme de stat sau in orice domeniu al administratiei de stat sau locale), dar care doresc sa-și imbunatateasca nivelul cunoștintelor: o Celor care, confruntati cu viitoare proiecte, doresc sa capete competente in acest sens pentru a obtine noi responsabilitati in cadrul firmelor; o Celor care, nemultumiti de statutul lor actual, doresc sa-și schimbe cariera catre o directie cu deschidere polivalenta, cu o cerere foarte larga și care, practic, nu poate intra in criza; o Celor care se afla acum in etapa de formare profesionala (studenti, candidati la masterate etc.) și care doresc sa obtina inca de la inceputul carierei avantajul unei competente deosebite și cel al unui set de aptitudini - cel de Manager de Proiect - recunoscut și extrem de cautat   Programa cursului MANAGER PROIECT I. Componenta teoretica     Teme abordate: o Cadrul conceptual al managementului proiectelor (stabilirea scopului proiectului) o Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului o Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului o Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect o Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect o Managementul riscurilor o Managementul echipei de proiect o Managementul comunicarii in cadrul proiectului o Managementul calitatii proiectului II. Componenta practica - aplicatii privind managementul proiectelor  III. Evaluare Evaluarea finala va consta in doua probe:  a. Testul scris (grila) - pondere de 50% din nota finala și b. Proba practica (prezentarea unui proiect) - pondere de 50% din nota finala
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Manager proiect
MANAGER PROIECT Cod COR: 242101 -  autorizat ANC 2014
Cursul se adreseaza doar celor care au absolvit studii superioare (licenta). Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei.
Liviu George MAHA
Nicu BAGIU
Irina MANOLESCU
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
FREELANCER
Este conferenţiar doctor în Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor (UAIC). Domeniul principal de competenţă este Managementul proiectelor: fiind titular al cursului la specializările de management (licenţă şi master) de peste 15 ani şi trainer în domeniu, participând la certificarea a peste 20 de serii de cursanţi. A participat ca membru al echipei de management şi de implementare în peste 45 de proiecte, atât cu finanţare nerambursabilă cât şi interne, de dezvoltare, ale mai multor instituţii. A realizat studii de evaluare a programelor de dezvoltare rurală, de mediu şi de dezvoltare a serviciilor sociale.
CURSURI: Manager proiect, Expert accesare, Evaluator proiecte
Lucreaza in proiecte de peste 16 ani, atat in sectorul non-guvernamental cat si in cel de business, cu proiecte cu finantare privata dar si finantare din fonduri structurale. Trainer atestat de Managementul proiectelor din 2008, dar si de achizitii publice, expert accesare fonduri europene, management strategic, leadership
Curs aflat in proces de REAUTORIZARE (modificare standard ocupational). Persoanele interesate de acest curs pot trimite un mesaj la cursuri.cse@gmail.com. In momentul in care cursul va fi reautorizat, persoanele inscrise in baza de date vor fi notificate.
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
Descriere curs 1. Obiectiv general: Dobandirea cunoștintelor și tehnicior necesare pentru managementul de proiecte, precum și a unei experiente practice in utilizarea tehnicilor de management al proiectelor. 2. Obiective specifice: o sa ofere cursantilor un bagaj de cunoștinte teoretice care sa le permita abordarea, rezolvarea și interpretarea unor probleme specifice managementului proiectelor; o sa permita cursantilor folosirea managementului proiectelor ca instrument de planificare, coordonare, realizare și control al activitatilor complexe din proiectele industriale, comerciale, sociale, culturale și politice moderne; o sa ofere elemente ajutatoare pentru definirea unui proiect, precum și familiarizarea cu metodele și instrumentele pentru gestiunea proiectului; o dezvoltarea unor abilitati practice utile lucrului cu pachete de programe destinate rezolvarii problemelor specifice managementului proiectelor. 3. Competente dobandite: La finalul acestui curs participantii vor fi capabili sa identifice tipul și etapele planificarii muncii astfel incat sa optimizeze procesele de luare a deciziilor, rezolvare a problemelor și gestionare a timpului. Vor putea sa implementeze practicile eficiente de leadership și motivatie in gestionarea relatiilor promovand dinamizarea și resposabilizarea echipelor de munca. Un leader specializat va fi capabil sa identifice fazele de dezvoltare a unei echipe de lucru. Astfel, acest curs va avea in vedere dobandirea urmatoarelor competente: o Proiectarea și managementul proiectelor europene; o Propuneri de succes prin prezentarea concreta, nu teoretica, a cerintelor punctuale de realizarea a unei propuneri plecand de la modul in care propunerile de proiect sunt evaluate de expertii evaluatori; o Conducerea activitatilor ce se desfașoara in cadrul unui proiect european. 4.  Cui se adreseaza cursurile? o Celor care lucreaza deja in domeniu (in firme romanești sau internationale, firme de stat sau in orice domeniu al administratiei de stat sau locale), dar care doresc sa-și imbunatateasca nivelul cunoștintelor: o Celor care, confruntati cu viitoare proiecte, doresc sa capete competente in acest sens pentru a obtine noi responsabilitati in cadrul firmelor; o Celor care, nemultumiti de statutul lor actual, doresc sa-și schimbe cariera catre o directie cu deschidere polivalenta, cu o cerere foarte larga și care, practic, nu poate intra in criza; o Celor care se afla acum in etapa de formare profesionala (studenti, candidati la masterate etc.) și care doresc sa obtina inca de la inceputul carierei avantajul unei competente deosebite și cel al unui set de aptitudini - cel de Manager de Proiect - recunoscut și extrem de cautat   Programa cursului MANAGER PROIECT I. Componenta teoretica     Teme abordate: o Cadrul conceptual al managementului proiectelor (stabilirea scopului proiectului) o Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului o Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului o Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect o Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect o Managementul riscurilor o Managementul echipei de proiect o Managementul comunicarii in cadrul proiectului o Managementul calitatii proiectului II. Componenta practica - aplicatii privind managementul proiectelor  III. Evaluare Evaluarea finala va consta in doua probe:  a. Testul scris (grila) - pondere de 50% din nota finala și b. Proba practica (prezentarea unui proiect) - pondere de 50% din nota finala
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
MANAGER PROIECT Cod COR: 242101 -  autorizat ANC 2014
Cursul se adreseaza doar celor care au absolvit studii superioare (licenta). Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei.
Curs aflat in proces de REAUTORIZARE (modificare standard ocupational). Persoanele interesate de acest curs pot trimite un mesaj la cursuri.cse@gmail.com. In momentul in care cursul va fi reautorizat, persoanele inscrise in baza de date vor fi notificate.