© Centrul de Studii Europene - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Evaluator proiecte
EVALUATOR PROIECTE Cod COR: 241263  -  autorizat ANC 2014
Curs aflat in proces de REAUTORIZARE. Persoanele interesate de acest curs pot trimite un mesaj la cursuri.cse@gmail.com. In momentul in care cursul va fi reautorizat, persoanele inscrise in baza de date vor fi notificate.
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Evaluarea propunerilor de proiecte reprezinta un proces complex, repetitiv si consumator de resurse, dar inevitabil si absolut necesar pentru obtinerea unei priviri clare asupra valorii unui proiect. Evaluarea poate fi descrisa ca o “analiza independenta a unei interventii, in functie de rezultatele, impactul si nevoile pe care aceasta intentioneaza sa le satisfaca” (Comisia Europeana)
Programa cursului Unități de competentă specifice 1. Pregătirea personală pentru evaluare 2. Organizarea procesului de evaluare 3. Evaluarea propunerii de proiect 4. Validarea evaluării 5. Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte La finalul cursului, absolventul va fi capabil să Culeagă informaţii privind cerinţele apelului de evaluare proiecte Analizeze conformitatea  cerinţelor evaluării cu profilul său profesional Intocmească aplicaţia pentru evaluarea proiectelor   Stabilească obiectivele evaluării Identifice caracteristicile evaluării Pregătească cadrul evaluării Dezvolte instrumentele de evaluare Studieze propunerea de proiect Aprecieze  pe baza informaţiilor disponibile şi a criteriilor de evaluare   Inregistreze rezultatul evaluării Întocmească rapoarte conform cerinţelor Imbunătățească rezultatele evaluării Intocmească propuneri de îmbunătăţire a procesului de evaluare Furnizeze consultanţă pentru selecţia de proiecte De ce este necesara evaluarea? Finantatorii au resurse limitate comparativ cu nevoile pietei. In consecinta, este nevoie de un proces competitiv de alocare a fondurilor existente, vizand cele mai bune si mai relevante proiecte. Proiectele trebuie apreciate (notate) in functie de obiectivele si prioritatile finantatorilor. Ca urmare, este necesar un cadru in care se stabileste daca propunerea primita are obiective, beneficiari si indicatori relevanti pentru prioritatile finantatorului, daca este fezabila si sustenabila si daca raportul beneficiu-cost este justificat si optim. Cui se adresează cursurile? Celor care lucrează deja în domeniu, dar care doresc să-şi îmbunătăţească nivelul cunoştinţelor: managerilor de proiect, expertilor din domeniul accesarii fondurilor structurale si de coeziune europene, specialistilor in elaborarea si scrierea de proiecte, functionarilor publici. Celor care, confruntaţi cu viitoare proiecte, doresc să capete competenţe în acest sens pentru a obţine noi responsabilităţi în cadrul firmelor; Celor care, nemultumiţi de statutul lor actual, doresc să-şi schimbe cariera către o direcţie cu deschidere polivalentă, cu o cerere foarte largă şi care, practic, nu poate intra în criză; Celor care se află acum în etapa de formare profesională (studenţi, candidaţi la masterate etc.) şi care doresc să obţină încă de la începutul carierei avantajul unei competenţe deosebite şi cel al unui set de aptitudini
Cursul se adreseaza doar celor care au absolvit studii superioare (licenta). Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei.
EVALUATOR PROIECTE Cod COR: 241263  -  autorizat ANC 2014