© Centrul de Studii Europene - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Formator de formatori
FORMATOR DE FORMATORI Cod COR: 242402 -  autorizat ANC 2013
Daniela Tatiana AGHEORGHIESEI
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI
Este profesor universitar doctor la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor. Ariile sale de predare si expertiza academica si profesionala sunt management, etica in afaceri si in administratia publica si merchandising. A participat ca expert la formularea grilei de calificari pentru programele de studii din invatamantul superior.
CURSURI: Formator de formatori
Elena SEGHEDIN
UNIVERSITATEA  „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI
Este lector universitar doctor la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale educatiei (UAIC) și are peste 15 ani de experiență ca formator fiind implicată în multiple colaborări pentru proiecte de formare si monitorizare a activitatilor de dezvoltare profesionala (Ministerul Educatiei in colaborare cu UNICEF, World Bank; British Council Romania, Fundaţia EuroEd Iaşi, Learn& Vision Cluj-Napoca, IRMED Iasi, InfoEducatia Iasi, CCD-uri din Iasi, Bacau, Piatra Neamt, Baia Mare, Vaslui, Suceava s.a.).
CURSURI: Formator de formatori
Formatori
Acest curs nu mai face parte din oferta programelor de formare oferite de Centrul de Studii Europe. Centrul de Dezvoltare Personală și Formare Profesională din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizeaza cursul Formatror (242401) detalii la adresa centruldpfp@uaic.ro.
Descriere curs Formatorul   este   specialistul   in   formare   care   proiectează,   derulează,   evaluează   şi   revizuieşte   activităţi   teoretice   /   practice   şi   /   sau   programe   de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate in instituţii specializate sau la locul de muncă. Ca urmare, un formator este conform standardului ocupaţional:       Conceptor   al   programelor   de   formare,   pe   baza   documentelor   normative   in   vigoare,   a   standardelor   ocupaţionale   /   de   pregătire   profesională   şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate - inclusiv al celui de formare a formatorilor.       Proiectant   al   programelor   şi   al   activităţilor   de   formare,   pe   baza   identificării   nevoii   şi   cererii   de   formare   dintr-un   anumit   sector   sau   domeniu   de activitate.       Organizator al programelor de formare, asigurand toate condiţiile necesare desfăşurării optime a programului de formare.       Facilitator   al   procesului   de   invăţare   şi   de   dezvoltare   prin   crearea   unor   situaţii   de   invăţare   adecvate   dezvoltării   competenţelor   profesionale care se constituie in ţinte ale formării.       Evaluator al competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii ca formator.       Evaluator al programelor de formare - atat al celor proprii, cat şi al programelor de formare propuse spre evaluare in vederea autorizării.       Persoană care invaţă pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltandu-şi permanent propriile competenţe de formator. Categorii de formatori:  Formatorul   responsabil   cu   activităţile   teoretice   şi   practice   de   dezvoltare   a   competenţelor   indiferent   de   nivelul   de   calificare   la   care   lucrează. El   lucrează   ca   formator   (cu   normă   intreagă   sau   fracţiune   de   normă)   in   instituţii   de   formare,   dar   poate   fi   şi   angajatul   unei   organizaţii (indiferent de natura ei) care are o structură responsabilă cu formarea propriilor angajaţi. Formatorul   responsabil   cu   activităţile   practice   de   dezvoltare   a   competenţelor   profesionale.   El   lucrează   ca   formator   (cu   normă   intreagă   sau fracţiune   de   normă)   in   instituţii   de   formare   dar   poate   fi   şi   angajat   al   unei   organizaţii   (indiferent   de   natura   ei)   care   are   o   structură   responsabilă cu formarea angajaţilor proprii.  Indrumătorul    de    practică    din    cadrul    intreprinderilor    şi    altor    organizaţii.    El    este    responsabil    cu    activităţile    practice    de    dezvoltare    a competenţelor   profesionale   in   condiţii   reale   de   muncă,   in   organizaţia   in   care   lucrează.   El   este   angajat   al   acesteia   pe   un   post   de   conducere sau de execuţie şi, ca indrumător de practică, el poate fi sau nu degrevat de sarcinile obişnuite de lucru. Formatorul   de   formatori:            cuprinde   competenţe   obligatorii   (de   bază),   care   trebuie   demonstrate   de   toţi   formatorii   numiţi   mai   sus,   indiferent de   nivelul   de   calificare   şi   competenţe   opţionale,   care   trebuie   demonstrate   cu   precădere   de   anumite   categorii   de   formatori.   Formatorii   care deţin   numai   competenţele   de   bază   (obligatorii),   realizează,   de   regulă,   un   program   de   formare   conceput   de   alţi   formatori,   pot   lucra   in   echipe cu alţi formatori, pot indruma practica in producţie şi pregătirea ucenicilor.   Competenţele   opţionale   vor   fi   formate   numai   impreună   cu   sau   ulterior   dobandirii   /   evaluării   competenţelor   de   bază   (obligatorii),   conţinutul   lor   fiind adiacent   competenţelor   de   bază. Astfel,   formatorii   implicaţi   in   managementul   programelor   de   formare   şi   /   sau   personalul   furnizorilor   de   formare   cu funcţii   manageriale   vor   deţine,   in   funcţie   de   domeniul   de   specializare,   una   sau   mai   multe   dintre   unităţile   opţionale   de   competenţă   (Marketing-ul formării,   Proiectarea   programelor   de   formare,   Organizarea   programelor   şi   a   stagiilor   de   formare,   Evaluarea,   revizuirea   şi   asigurarea   calităţii programelor de formare). OBIECTIVELE SPECIFICE Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în munca și în domeniul situațiilor de urgență Pregătirea programului / stagiului de formare Pregătirea formării practice Realizarea activităților de formare Evaluarea participanților la formare Evaluarea programului / stagiului de formare Evaluarea finala va consta in doua probe:  Testul scris (grila) - pondere de 50% din nota finala și Proba practica (prezentarea unui proiect) - pondere de 50% din nota finala Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei.
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
FORMATOR DE FORMATORI Cod COR: 242402 -  autorizat ANC 2013
Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei. Cursul se adreseaza doar celor care au absolvit studii superioare (licenta)
Curs de specializare
Descriere curs Formatorul     este     specialistul     in     formare     care     proiectează,     derulează, evaluează   şi   revizuieşte   activităţi   teoretice   /   practice   şi   /   sau   programe   de formare    şi    dezvoltare    a    competenţelor    profesionale,    derulate    in    instituţii specializate sau la locul de muncă. Ca urmare, un formator este conform standardului ocupaţional:       Conceptor     al     programelor     de     formare,     pe     baza     documentelor normative    in    vigoare,    a    standardelor    ocupaţionale    /    de    pregătire profesională   şi   a   nevoilor   unui   anumit   sector   sau   domeniu   de   activitate - inclusiv al celui de formare a formatorilor.       Proiectant    al    programelor    şi    al    activităţilor    de    formare,    pe    baza identificării    nevoii    şi    cererii    de    formare    dintr-un    anumit    sector    sau domeniu de activitate.       Organizator    al    programelor    de    formare,    asigurand    toate    condiţiile necesare desfăşurării optime a programului de formare.       Facilitator   al   procesului   de   invăţare   şi   de   dezvoltare   prin   crearea   unor situaţii    de    invăţare    adecvate    dezvoltării    competenţelor    profesionale care se constituie in ţinte ale formării.       Evaluator     al     competenţelor     efectiv     formate     sau     dezvoltate     la participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii ca formator.       Evaluator   al   programelor   de   formare   -   atat   al   celor   proprii,   cat   şi   al programelor de formare propuse spre evaluare in vederea autorizării.       Persoană     care     invaţă     pe     tot     parcursul     carierei     profesionale, dezvoltandu-şi permanent propriile competenţe de formator. Categorii de formatori:  Formatorul     responsabil     cu     activităţile     teoretice     şi     practice     de dezvoltare   a   competenţelor   indiferent   de   nivelul   de   calificare   la   care lucrează.   El   lucrează   ca   formator   (cu   normă   intreagă   sau   fracţiune   de normă)   in   instituţii   de   formare,   dar   poate   fi   şi   angajatul   unei   organizaţii (indiferent   de   natura   ei)   care   are   o   structură   responsabilă   cu   formarea propriilor angajaţi. Formatorul     responsabil     cu     activităţile     practice     de     dezvoltare     a competenţelor    profesionale.    El    lucrează    ca    formator    (cu    normă intreagă   sau   fracţiune   de   normă)   in   instituţii   de   formare   dar   poate   fi   şi angajat   al   unei   organizaţii   (indiferent   de   natura   ei)   care   are   o   structură responsabilă cu formarea angajaţilor proprii.  Indrumătorul   de   practică   din   cadrul   intreprinderilor   şi   altor   organizaţii. El     este     responsabil     cu     activităţile     practice     de     dezvoltare     a competenţelor   profesionale   in   condiţii   reale   de   muncă,   in   organizaţia   in care   lucrează.   El   este   angajat   al   acesteia   pe   un   post   de   conducere sau   de   execuţie   şi,   ca   indrumător   de   practică,   el   poate   fi   sau   nu degrevat de sarcinile obişnuite de lucru. Formatorul   de   formatori:            cuprinde   competenţe   obligatorii   (de   bază), care   trebuie   demonstrate   de   toţi   formatorii   numiţi   mai   sus,   indiferent   de nivelul   de   calificare   şi   competenţe   opţionale,   care   trebuie   demonstrate cu   precădere   de   anumite   categorii   de   formatori.   Formatorii   care   deţin numai   competenţele   de   bază   (obligatorii),   realizează,   de   regulă,   un program   de   formare   conceput   de   alţi   formatori,   pot   lucra   in   echipe   cu alţi formatori, pot indruma practica in producţie şi pregătirea ucenicilor.   Competenţele    opţionale    vor    fi    formate    numai    impreună    cu    sau    ulterior dobandirii   /   evaluării   competenţelor   de   bază   (obligatorii),   conţinutul   lor   fiind adiacent   competenţelor   de   bază.   Astfel,   formatorii   implicaţi   in   managementul programelor   de   formare   şi   /   sau   personalul   furnizorilor   de   formare   cu   funcţii manageriale   vor   deţine,   in   funcţie   de   domeniul   de   specializare,   una   sau   mai multe     dintre     unităţile     opţionale     de     competenţă     (Marketing-ul     formării, Proiectarea   programelor   de   formare,   Organizarea   programelor   şi   a   stagiilor de    formare,    Evaluarea,    revizuirea    şi    asigurarea    calităţii    programelor    de formare). OBIECTIVELE SPECIFICE Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în munca și în domeniul situațiilor de urgență Pregătirea programului / stagiului de formare Pregătirea formării practice Realizarea activităților de formare Evaluarea participanților la formare Evaluarea programului / stagiului de formare Evaluarea finala va consta in doua probe:  Testul scris (grila) - pondere de 50% din nota finala și Proba practica (prezentarea unui proiect) - pondere de 50% din nota finala Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei.
Acest curs nu mai face parte din oferta programelor de formare oferite de Centrul de Studii Europe. Centrul de Dezvoltare Personală și Formare Profesională din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizeaza cursul Formatror (242401) detalii la adresa centruldpfp@uaic.ro.