Cursul se adreseaza doar celor care au absolvit studii superioare (licenta)
© Centrul de Studii Europene - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Calificarea profesională recunoscută la nivel naţional Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene este proiectată pentru cei care scriu proiecte în vederea accesării fondurilor structurale şi de coeziune. Experţii accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, trebuie să fie capabili să se documenteze în vederea elaborării proiectelor şi să stabilească parteneriate astfel încât să vină în în întâmpinarea dorinţelor beneficiarului, respectând în acelaşi timp legislaţia în vigoare la nivel naţional şi european. Programa cursului Unități de competentă generale o Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă o Aplicarea normelor de protecția mediului o Menținerea unor relații de muncă eficace Unități de competență specifice o Pregătirea elaborării proiectului o Documentarea în vederea realizării proiectului o Stabilirea parteneriatelor o Elaborarea proiectului La finalul cursului, absolventul va fi capabil să Identifice nevoia împreună cu clientul ţinând cont de oportunităţile oferite de fondul vizat şi având în vedere tipurile de nevoi şi încadrarea acestora în programele aferente Analizeze programele lansate Schiţeze ideea de proiect și să stabilească eligibilitatea ideii de proiect Identifice condiţiile de aplicare a proiectului Analizeze contextul de derulare a proiectului Analizeze condiţiile financiare și să stabilească documentele necesare pentru depunerea cererii de finanţare Identifice grupurile ţintă eligibile Formuleze propuneri de activităţi Stabilească necesarul de parteneriat Redacteeze prezentarea proiectului Lanseze propunerea de proiect Negocieze condiţiile de asociere Alcătuiască echipa iniţială de proiect Identifice categoriile de informaţii necesare Colecteze informaţii de la parteneri Redacteze capitolele din cererea de finanţare si anexele Supună aprobării forma provizorie a proiectului Redacteze forma finală a proiectului Transmită forma finală a proiectului către autoritatea contractantă Cui se adresează cursurile? Celor care lucrează deja în domeniul, dar care doresc să-şi îmbunătăţească nivelul cunoştinţelor: Celor care, confruntaţi cu viitoare proiecte, care doresc să capete competenţe în acest sens pentru a obţine noi responsabilităţi în cadrul firmelor; Celor care, nemultumiţi de statutul lor actual, doresc să-şi schimbe cariera către o direcţie cu deschidere polivalentă, cu o cerere foarte largă şi care, practic, nu poate intra în criză; Celor care se află acum în etapa de formare profesională (studenţi, candidaţi la masterate etc.) şi care doresc să obţină încă de la începutul carierei avantajul unei competenţe deosebite şi cel al unui set de aptitudini
Expert accesare fonduri
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI COEZIUNE EUROPENE Cod COR: 242213 -  autorizat ANC 2014
Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei.
Nicu BAGIU Irina MANOLESCU UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA  FREELANCER  Este conferenţiar doctor în Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor (UAIC). Domeniul principal de competenţă este Managementul proiectelor: fiind titular al cursului la specializările de management (licenţă şi master) de peste 15 ani şi trainer în domeniu, participând la certificarea a peste 20 de serii de cursanţi. A participat ca membru al echipei de management şi de implementare în peste 45 de proiecte, atât cu finanţare nerambursabilă cât şi interne, de dezvoltare, ale mai multor instituţii. A realizat studii de evaluare a programelor de dezvoltare rurală, de mediu şi de dezvoltare a serviciilor sociale. CURSURI: Manager proiect, Expert accesare, Evaluator proiecte  CURSURI: Manager proiect, Expert accesare,  Lucreaza in proiecte de peste 16 ani, atat in sectorul non-guvernamental cat si in cel de business, cu proiecte cu finantare privata dar si finantare din fonduri structurale. Trainer atestat de Managementul proiectelor din 2008, dar si de achizitii publice, expert accesare fonduri europene, management strategic, leadership FORMATORI
Curs aflat in proces de REAUTORIZARE (modificare standard ocupational). Persoanele interesate de acest curs pot trimite un mesaj la cursuri.cse@gmail.com. In momentul in care cursul va fi reautorizat, persoanele inscrise in baza de date vor fi notificate.
Curs aflat in proces de REAUTORIZARE (modificare standard ocupational). Persoanele interesate de acest curs pot trimite un mesaj la cursuri.cse@gmail.com. In momentul in care cursul va fi reautorizat, persoanele inscrise in baza de date vor fi notificate.
Cursul se adreseaza doar celor care au absolvit studii superioare (licenta)
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Calificarea profesională recunoscută la nivel naţional Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene este proiectată pentru cei care scriu proiecte în vederea accesării fondurilor structurale şi de coeziune. Experţii accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, trebuie să fie capabili să se documenteze în vederea elaborării proiectelor şi să stabilească parteneriate astfel încât să vină în în întâmpinarea dorinţelor beneficiarului, respectând în acelaşi timp legislaţia în vigoare la nivel naţional şi european. Programa cursului Unități de competentă generale o Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă o Aplicarea normelor de protecția mediului o Menținerea unor relații de muncă eficace Unități de competență specifice o Pregătirea elaborării proiectului o Documentarea în vederea realizării proiectului o Stabilirea parteneriatelor o Elaborarea proiectului La finalul cursului, absolventul va fi capabil să Identifice nevoia împreună cu clientul ţinând cont de oportunităţile oferite de fondul vizat şi având în vedere tipurile de nevoi şi încadrarea acestora în programele aferente Analizeze programele lansate Schiţeze ideea de proiect și să stabilească eligibilitatea ideii de proiect Identifice condiţiile de aplicare a proiectului Analizeze contextul de derulare a proiectului Analizeze condiţiile financiare și să stabilească documentele necesare pentru depunerea cererii de finanţare Identifice grupurile ţintă eligibile Formuleze propuneri de activităţi Stabilească necesarul de parteneriat Redacteeze prezentarea proiectului Lanseze propunerea de proiect Negocieze condiţiile de asociere Alcătuiască echipa iniţială de proiect Identifice categoriile de informaţii necesare Colecteze informaţii de la parteneri Redacteze capitolele din cererea de finanţare si anexele Supună aprobării forma provizorie a proiectului Redacteze forma finală a proiectului Transmită forma finală a proiectului către autoritatea contractantă Cui se adresează cursurile? Celor care lucrează deja în domeniul, dar care doresc să-şi îmbunătăţească nivelul cunoştinţelor: Celor care, confruntaţi cu viitoare proiecte, care doresc să capete competenţe în acest sens pentru a obţine noi responsabilităţi în cadrul firmelor; Celor care, nemultumiţi de statutul lor actual, doresc să-şi schimbe cariera către o direcţie cu deschidere polivalentă, cu o cerere foarte largă şi care, practic, nu poate intra în criză; Celor care se află acum în etapa de formare profesională (studenţi, candidaţi la masterate etc.) şi care doresc să obţină încă de la începutul carierei avantajul unei competenţe deosebite şi cel al unui set de aptitudini
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI COEZIUNE EUROPENE Cod COR: 242213 -  autorizat ANC 2014
Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei.
Curs aflat in proces de REAUTORIZARE (modificare standard ocupational). Persoanele interesate de acest curs pot trimite un mesaj la cursuri.cse@gmail.com. In momentul in care cursul va fi reautorizat, persoanele inscrise in baza de date vor fi notificate.