© Centrul de Studii Europene - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Formatori
Gabriela Carmen PASCARIU
Daniela Tatiana AGHEORGHIESEI
Liviu George MAHA
Nicu BAGIU
Alina PLOAE
Elena SEGHEDIN
Director fondator al Centrului de Studii Europene, titularul Catedrei Jean Monnet in Economia și politica integrării europene, coordonator al Centrului de Excelență in Studii Europene. Deținand peste 18 ani de experiență academică (Politici europene, Programe regionale de management etc.), activează ca expert (Team Europe) și evaluator de proiecte, a coordonat 20 proiecte cu finanțare europeană.
Irina MANOLESCU
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
FREELANCER
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Este profesor universitar doctor la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor. Ariile sale de predare si expertiza academica si profesionala sunt management, etica in afaceri si in administratia publica si merchandising. A participat ca expert la formularea grilei de calificari pentru programele de studii din invatamantul superior.
Este conferenţiar doctor în Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor (UAIC). Domeniul principal de competenţă este Managementul proiectelor: fiind titular al cursului la specializările de management (licenţă şi master) de peste 15 ani şi trainer în domeniu, participând la certificarea a peste 20 de serii de cursanţi. A participat ca membru al echipei de management şi de implementare în peste 45 de proiecte, atât cu finanţare nerambursabilă cât şi interne, de dezvoltare, ale mai multor instituţii. A realizat studii de evaluare a programelor de dezvoltare rurală, de mediu şi de dezvoltare a serviciilor sociale.
Este lector universitar doctor la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale educatiei (UAIC) și are peste 15 ani de experiență ca formator fiind implicată în multiple colaborări pentru proiecte de formare si monitorizare a activitatilor de dezvoltare profesionala (Ministerul Educatiei in colaborare cu UNICEF, World Bank; British Council Romania, Fundaţia EuroEd Iaşi, Learn& Vision Cluj-Napoca, IRMED Iasi, InfoEducatia Iasi, CCD-uri din Iasi, Bacau, Piatra Neamt, Baia Mare, Vaslui, Suceava s.a.).
CURSURI: Formator de formatori
CURSURI: Manager proiect, Expert accesare, Evaluator proiecte
CURSURI: Manager proiect, Expert accesare, Evaluator proiecte
CURSURI: Manager proiect, Expert accesare, Evaluator proiecte
CURSURI: Formator de formatori
CURSURI: Manager proiect, Expert accesare,
Lucreaza in proiecte de peste 16 ani, atat in sectorul non-guvernamental cat si in cel de business, cu proiecte cu finantare privata dar si finantare din fonduri structurale. Trainer atestat de Managementul proiectelor din 2008, dar si de achizitii publice, expert accesare fonduri europene, management strategic, leadership
CURSURI: Manager proiect, Expert accesare, Evaluator proiecte
Doctor în economie, consilier evaluare-examinare în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu o vechime de peste 10 ani în managementul fondurilor de preaderare și structurale (FEDR, IPA și ENPI) dar și în domeniul controlului de prim nivel pentru care Ministerul îndeplinește rolul de Autoritate Națională, precum și experiență de lector în cadrul seminariilor de informare cu beneficiarii proiectelor, dar și în calitate de cadru didactic asociat.
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Gabriela Carmen PASCARIU
Daniela Tatiana AGHEORGHIESEI
Liviu George MAHA
Nicu BAGIU
Alina PLOAE
Elena SEGHEDIN
Director fondator al Centrului de Studii Europene, titularul Catedrei Jean Monnet in Economia și politica integrării europene, coordonator al Centrului de Excelență in Studii Europene. Deținand peste 18 ani de experiență academică (Politici europene, Programe regionale de management etc.), activează ca expert (Team Europe) și evaluator de proiecte, a coordonat 20 proiecte cu finanțare europeană.
Irina MANOLESCU
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
FREELANCER
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Este profesor universitar doctor la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor. Ariile sale de predare si expertiza academica si profesionala sunt management, etica in afaceri si in administratia publica si merchandising. A participat ca expert la formularea grilei de calificari pentru programele de studii din invatamantul superior.
Este conferenţiar doctor în Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor (UAIC). Domeniul principal de competenţă este Managementul proiectelor: fiind titular al cursului la specializările de management (licenţă şi master) de peste 15 ani şi trainer în domeniu, participând la certificarea a peste 20 de serii de cursanţi. A participat ca membru al echipei de management şi de implementare în peste 45 de proiecte, atât cu finanţare nerambursabilă cât şi interne, de dezvoltare, ale mai multor instituţii. A realizat studii de evaluare a programelor de dezvoltare rurală, de mediu şi de dezvoltare a serviciilor sociale.
Este lector universitar doctor la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale educatiei (UAIC) și are peste 15 ani de experiență ca formator fiind implicată în multiple colaborări pentru proiecte de formare si monitorizare a activitatilor de dezvoltare profesionala (Ministerul Educatiei in colaborare cu UNICEF, World Bank; British Council Romania, Fundaţia EuroEd Iaşi, Learn& Vision Cluj-Napoca, IRMED Iasi, InfoEducatia Iasi, CCD-uri din Iasi, Bacau, Piatra Neamt, Baia Mare, Vaslui, Suceava s.a.).
CURSURI: Formator de formatori
CURSURI: Manager proiect, Expert accesare, Evaluator proiecte
CURSURI: Manager proiect, Expert accesare, Evaluator proiecte
CURSURI: Manager proiect, Expert accesare, Evaluator proiecte
CURSURI: Formator de formatori
CURSURI: Manager proiect, Expert accesare,
Lucreaza in proiecte de peste 16 ani, atat in sectorul non-guvernamental cat si in cel de business, cu proiecte cu finantare privata dar si finantare din fonduri structurale. Trainer atestat de Managementul proiectelor din 2008, dar si de achizitii publice, expert accesare fonduri europene, management strategic, leadership
CURSURI: Manager proiect, Expert accesare, Evaluator proiecte
Doctor în economie, consilier evaluare-examinare în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu o vechime de peste 10 ani în managementul fondurilor de preaderare și structurale (FEDR, IPA și ENPI) dar și în domeniul controlului de prim nivel pentru care Ministerul îndeplinește rolul de Autoritate Națională, precum și experiență de lector în cadrul seminariilor de informare cu beneficiarii proiectelor, dar și în calitate de cadru didactic asociat.