© Centrul de Studii Europene - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Cumunicare în limba engleză
COMPETENȚE CHEIE COMUNE MAI MULTOR OCUPAȚII COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZĂ - curs de perfecționare Cod COR: 3.1 -  autorizat ANC 2014  Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei.
Cursul se adresează persoanelor care: doresc să își perfecționeze abilitățile de exprimare în limba engleză în contextul Afacerilor și Instituțiilor Europene; doresc să își dezvolte capacitatea de a înțelege, exprima și interpreta concepte, opinii în formă orală sau scrisă (ascultat, vorbit, citit, scris) în contextul social și cultural al Afacerilor și Instituțiilor Europene precum și cel al educației, formării profesionale, profesiei; se confruntă cu necesitatea utilizării limbii engleze și doresc să își perfecționeze abilitățile de comunicare în context profesional, atât în scris cât și oral. Competențe: Să recepteze mesaje transmise oral sau în scris în situații de comunicare de afaceri în limba engleză. Să producă mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte de comunicare în afaceri în limba engleză. Să realizeze interacțiuni în comunicarea orală și scrisă în limba engleză în context profesional, educațional, social. Să transfere și medieze mesaje orale sau scrise în situații variate de comunicare în limba engleză. Să comunice fluent în limba engleză, atât în scris cât și oral, în context profesional și nu numai, utilizând vocabular de specialitate: finanțe și bănci, marketing, drept. Să redacteze scrisori de intenție, CV-uri și diverse alte tipuri de documente (letter of complaint, letter of approval, memos, e-mails, etc.) în limba engleză ținând cont de standardele impuse de domeniul Afacerilor și Instituțiilor Europene precum și de diverse aspecte culturale. Obiective: Dobândirea vocabularului specific domeniului Afacerilor și Instituții Europene (aspecte culturale, organizații financiare, marketing, recrutare); Utilizarea vocabularului specific domeniului Afaceri și Instituții Europene în contexte noi; Dobândirea abilităților necesare pentru buna comunicare, în scris și oral (fluență), în contextul social și cultural european; Dobândirea abilităților de exprimare corectă din punct de vedere gramatical, în scris și oral, în limba engleză în contextul Afacerilor și Instituțiilor Europene; Dobândirea abilităților necesare pentru o exprimare coerentă și acurată în corespondența din cadrul afacerilor și instituțiilor europene. TEMATICA 1. Business across Cultures – 10 ore The EU as ”Melting Pot” Intercultural theories: Geert Hofstede, E.T. Hall, Fons Trompenaars, John Mole; Stereotypes. Work in a Multicultural Environment A Look outside the EU: Russia (Case Study) 2. Finance and Funding in the EU – Vocabulary – 8 ore The Monetary Policy of the EU The European Investment Fund The International Monetary Fund Central Banks Commercial Banks Investment Banks Structural and Cohesion Funds 3. Marketing – 10 ore Buyers, sellers and the European market Brands and Branding in Europe Product, Place, Price, Promotion Delivering presentations (products/ brands) 4.  Legal Professionals in the EU - 16 ore The legal framework in the European Union Legal vocabulary practice Letter writing - conventions and style Writing formal letters and emails in legal contexts Drafting a contract, breach of contracts 5. Job Application in European Institutions – 12 ore Identifying the stages in the job application process Outlining skills, highlighting work experience, researching the market Drafting a CV in English: structure and vocabulary, avoiding common mistakes Cover letters: identifying features of cover letters, appropriate language, structure – beginning, main body, final paragraph Interview preparation
Limba engleză pentru afaceri europene
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
COMPETENȚE CHEIE COMUNE MAI MULTOR OCUPAȚII COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZĂ - curs de perfecționare Cod COR: 3.1 -  autorizat ANC 2014  Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei.
Cursul se adresează persoanelor care: doresc să își perfecționeze abilitățile de exprimare în limba engleză în contextul Afacerilor și Instituțiilor Europene; doresc să își dezvolte capacitatea de a înțelege, exprima și interpreta concepte, opinii în formă orală sau scrisă (ascultat, vorbit, citit, scris) în contextul social și cultural al Afacerilor și Instituțiilor Europene precum și cel al educației, formării profesionale, profesiei; se confruntă cu necesitatea utilizării limbii engleze și doresc să își perfecționeze abilitățile de comunicare în context profesional, atât în scris cât și oral. Competențe: Să recepteze mesaje transmise oral sau în scris în situații de comunicare de afaceri în limba engleză. Să producă mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte de comunicare în afaceri în limba engleză. Să realizeze interacțiuni în comunicarea orală și scrisă în limba engleză în context profesional, educațional, social. Să transfere și medieze mesaje orale sau scrise în situații variate de comunicare în limba engleză. Să comunice fluent în limba engleză, atât în scris cât și oral, în context profesional și nu numai, utilizând vocabular de specialitate: finanțe și bănci, marketing, drept. Să redacteze scrisori de intenție, CV-uri și diverse alte tipuri de documente (letter of complaint, letter of approval, memos, e-mails, etc.) în limba engleză ținând cont de standardele impuse de domeniul Afacerilor și Instituțiilor Europene precum și de diverse aspecte culturale. Obiective: Dobândirea vocabularului specific domeniului Afacerilor și Instituții Europene (aspecte culturale, organizații financiare, marketing, recrutare); Utilizarea vocabularului specific domeniului Afaceri și Instituții Europene în contexte noi; Dobândirea abilităților necesare pentru buna comunicare, în scris și oral (fluență), în contextul social și cultural european; Dobândirea abilităților de exprimare corectă din punct de vedere gramatical, în scris și oral, în limba engleză în contextul Afacerilor și Instituțiilor Europene; Dobândirea abilităților necesare pentru o exprimare coerentă și acurată în corespondența din cadrul afacerilor și instituțiilor europene. TEMATICA 1. Business across Cultures – 10 ore The EU as ”Melting Pot” Intercultural theories: Geert Hofstede, E.T. Hall, Fons Trompenaars, John Mole; Stereotypes. Work in a Multicultural Environment A Look outside the EU: Russia (Case Study) 2. Finance and Funding in the EU – Vocabulary – 8 ore The Monetary Policy of the EU The European Investment Fund The International Monetary Fund Central Banks Commercial Banks Investment Banks Structural and Cohesion Funds 3. Marketing – 10 ore Buyers, sellers and the European market Brands and Branding in Europe Product, Place, Price, Promotion Delivering presentations (products/ brands) 4.  Legal Professionals in the EU - 16 ore The legal framework in the European Union Legal vocabulary practice Letter writing - conventions and style Writing formal letters and emails in legal contexts Drafting a contract, breach of contracts 5. Job Application in European Institutions – 12 ore Identifying the stages in the job application process Outlining skills, highlighting work experience, researching the market Drafting a CV in English: structure and vocabulary, avoiding common mistakes Cover letters: identifying features of cover letters, appropriate language, structure – beginning, main body, final paragraph Interview preparation
Limba engleză pentru afaceri europene