© Centrul de Studii Europene - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Cursuri de perfecționare MANAGER PROIECT EVALUATOR PROIECT EXPERT ACCESARE  FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE
CURSURI DE PERFECȚIONARE
CONSILIER ETICĂ  GHID DE BUNE PRACTICE PRIVIND EXERCITAREA  ATRIBUŢIILOR CONSILIERULUI DE ETICĂ MERCANTIZOR  PRINCIPII, METODE ŞI STANDARDE ÎN MERCANTIZAREA MĂRFURILOR.  FORMAREA COMPETENŢELOR DE MERCHANDISER (MERCANTIZOR)
CURSURI DE MASTER
Curs aflat in proces de REAUTORIZARE (modificare standard ocupational). Persoanele interesate de acest curs pot trimite un mesaj la cursuri.cse@gmail.com. In momentul in care cursul va fi reautorizat, persoanele inscrise in baza de date vor fi notificate.
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
MANAGER PROIECT EVALUATOR PROIECT EXPERT ACCESARE  FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE FORMARE DE FORMATOR
CURSURI DE PERFECȚIONARE
CONSILIER ETICĂ  GHID DE BUNE PRACTICE PRIVIND EXERCITAREA  ATRIBUŢIILOR CONSILIERULUI DE ETICĂ MERCANTIZOR  PRINCIPII, METODE ŞI STANDARDE ÎN MERCANTIZAREA MĂRFURILOR.  FORMAREA COMPETENŢELOR DE MERCHANDISER (MERCANTIZOR) LIMBA ENGLEZĂ
CURSURI DE MASTER