© Centrul de Studii Europene - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Consilier etică
GHID DE BUNE PRACTICE PRIVIND EXERCITAREA ATRIBUŢIILOR CONSILIERULUI DE ETICĂ Certificatele eliberate absolventilor sunt emise de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Profesia de consilier de etică în legislaţia românească: Conform legii nr. 50/2007, fiecare instituţie publică trebuie să desemneze în cadrul departamentelor de resurse umane un funcţionar public care să se ocupe de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită. De când a apărut această profesie: Noţiunea de consilier etic a fost introdusă în legislaţia românească, în anul 2007, la iniţiativa ANFP (Agenţia Naţională de Formare Profesională). Rolul consilierului de etică: Sarcina consilierului de etică este aceea de a îmbunătăţi activitatea şi climatului etic din instituţiile respective prin prevenirea încălcării normelor de conduită. Atribuţiile consilierului de etică: se ocupă cu acordarea de asistenta functionarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduita etică, contribuie la rezolvarea pe cale amiabila (prin masuri manageriale) a situaţiilor de încălcare a eticii/dilemelor etice în institutie monitorizeaza aplicarea codului de conduită etică, a respectării normelor de conduită ale funcţionarilor publici întocmeşte rapoarte trimestriale către ANFP rezultate în urma exercitării atribuţiilor sale în vederea eliminării încălcării normelor de conduită. Programa cursului 1. Etica şi teoriile sale. Importanţa comportamentului etic în instituţii. Cauze ale comportamentului neetic. 2. Profilul, rolul şi atribuţiile consilierului etic. 3. Cadrul legislativ românesc şi european care susţine activitatea consilierului de etică şi metodele abordate în rezolvarea situaţiilor/dileme etice apărute în cadrul instituţiei. 4. Identificarea potenţialelor dileme etice tipice în activitatea consilierului etic. 5. Formarea competenţelor necesare consilierului etic în abordarea problemelor şi dilemelor etice cu care se poate confrunta în exercitarea atribuţiilor sale. 6. Principiile, metodele şi instrumentele utilizate în desfăşurarea activităţii de consiliere etică. Auditul de etică. 7. Managemenul valorilor Cursul se adresează: studenţilor şi masteranzilor de la specializările Studii Europene, Administraţie Publică, Management, MRU ŞI MDRU, Psihologie, Comunicare şi Relaţii Publice şi de la alte specializări, persoane care doresc să îşi formeze competenţe în consilierea etică şi/sau să urmeze profesia de consilier de etică; funcţionari publici cu atribuţii de consiliere etică din instituţiile şi autorităţile publice locale şi centrale; funcţionari publici de conducere din instituţiile şi autorităţile publice locale şi centrale cu rol în coordonarea activităţii consilierului etic şi promovarea leadershipului etic; funcţionari publici care pot susţine şi contribui la formarea conduitei etice în cadrul instituţiei publice şi a relaţiei acesteia cu cetăţeanul. Condiţii de înscriere: persoane care au diplomă de liceu/licenţă/master Participantii vor primi certificate de absolvire din partea Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, certificate recunoscute în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare. Programa cursului 1. Etica şi teoriile sale. Importanţa comportamentului etic în instituţii. Cauze ale comportamentului neetic  (6 ore) 2. Profilul, rolul şi atribuţiile consilierului de etică (4 ore) 3. Cadrul legislativ românesc şi european care susţine activitatea consilierului de etică şi metodele abordate în rezolvarea situaţiilor/dileme etice apărute în cadrul instituţiei (4 ore) 4. Identificarea potenţialelor dileme etice tipice în activitatea consilierului etic  (8 ore) 5. Formarea competenţelor necesare consilierului etic în abordarea problemelor şi dilemelor etice cu care se poate confrunta în exercitarea atribuţiilor sale (4 ore) 6. Principiile, metodele şi instrumentele utilizate în desfăşurarea activităţii de consiliere etică. Auditul de etică (8 ore) 7. Managementul valorilor (6 ore)
Curs aflat in proces de REAUTORIZARE (modificare standard ocupational). Persoanele interesate de acest curs pot trimite un mesaj la cursuri.cse@gmail.com. In momentul in care cursul va fi reautorizat, persoanele inscrise in baza de date vor fi notificate.
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
GHID DE BUNE PRACTICE PRIVIND EXERCITAREA ATRIBUŢIILOR CONSILIERULUI DE ETICĂ Certificatele eliberate absolventilor sunt emise de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Profesia de consilier de etică în legislaţia românească: Conform legii nr. 50/2007, fiecare instituţie publică trebuie să desemneze în cadrul departamentelor de resurse umane un funcţionar public care să se ocupe de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită. De când a apărut această profesie: Noţiunea de consilier etic a fost introdusă în legislaţia românească, în anul 2007, la iniţiativa ANFP (Agenţia Naţională de Formare Profesională). Rolul consilierului de etică: Sarcina consilierului de etică este aceea de a îmbunătăţi activitatea şi climatului etic din instituţiile respective prin prevenirea încălcării normelor de conduită. Atribuţiile consilierului de etică: se ocupă cu acordarea de asistenta functionarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduita etică, contribuie la rezolvarea pe cale amiabila (prin masuri manageriale) a situaţiilor de încălcare a eticii/dilemelor etice în institutie monitorizeaza aplicarea codului de conduită etică, a respectării normelor de conduită ale funcţionarilor publici întocmeşte rapoarte trimestriale către ANFP rezultate în urma exercitării atribuţiilor sale în vederea eliminării încălcării normelor de conduită. Programa cursului 1. Etica şi teoriile sale. Importanţa comportamentului etic în instituţii. Cauze ale comportamentului neetic. 2. Profilul, rolul şi atribuţiile consilierului etic. 3. Cadrul legislativ românesc şi european care susţine activitatea consilierului de etică şi metodele abordate în rezolvarea situaţiilor/dileme etice apărute în cadrul instituţiei. 4. Identificarea potenţialelor dileme etice tipice în activitatea consilierului etic. 5. Formarea competenţelor necesare consilierului etic în abordarea problemelor şi dilemelor etice cu care se poate confrunta în exercitarea atribuţiilor sale. 6. Principiile, metodele şi instrumentele utilizate în desfăşurarea activităţii de consiliere etică. Auditul de etică. 7. Managemenul valorilor Cursul se adresează: studenţilor şi masteranzilor de la specializările Studii Europene, Administraţie Publică, Management, MRU ŞI MDRU, Psihologie, Comunicare şi Relaţii Publice şi de la alte specializări, persoane care doresc să îşi formeze competenţe în consilierea etică şi/sau să urmeze profesia de consilier de etică; funcţionari publici cu atribuţii de consiliere etică din instituţiile şi autorităţile publice locale şi centrale; funcţionari publici de conducere din instituţiile şi autorităţile publice locale şi centrale cu rol în coordonarea activităţii consilierului etic şi promovarea leadershipului etic; funcţionari publici care pot susţine şi contribui la formarea conduitei etice în cadrul instituţiei publice şi a relaţiei acesteia cu cetăţeanul. Condiţii de înscriere: persoane care au diplomă de liceu/licenţă/master Participantii vor primi certificate de absolvire din partea Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, certificate recunoscute în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare. Programa cursului 1. Etica şi teoriile sale. Importanţa comportamentului etic în instituţii. Cauze ale comportamentului neetic  (6 ore) 2. Profilul, rolul şi atribuţiile consilierului de etică (4 ore) 3. Cadrul legislativ românesc şi european care susţine activitatea consilierului de etică şi metodele abordate în rezolvarea situaţiilor/dileme etice apărute în cadrul instituţiei (4 ore) 4. Identificarea potenţialelor dileme etice tipice în activitatea consilierului etic  (8 ore) 5. Formarea competenţelor necesare consilierului etic în abordarea problemelor şi dilemelor etice cu care se poate confrunta în exercitarea atribuţiilor sale (4 ore) 6. Principiile, metodele şi instrumentele utilizate în desfăşurarea activităţii de consiliere etică. Auditul de etică (8 ore) 7. Managementul valorilor (6 ore)