© Centrul de Studii Europene - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI Despre departament
Centrul de Studii Europene din cadrul Facultatii de Drept - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează cursuri de formare continuă în conformitate cu legislația în vigoare (Legea Învățământului 1/2013, Ordonanța nr. 129/2000 republicată) și în baza regulamentelor interne. Departamentul de Formare Profesională organizează de cursuri specializare și cursuri de perfecționare, oferă cursanților oportunitatea să acumuleze informații suplimentare și să își dezvolte competențele profesionale deja dobândite sau să își formeze competențe profesionale noi în domeniul economic, drept, politici și practici europene în acord cu cerințele legislației în vigoare și standardele Uniunii Europene. Programele de perfecționare se adresează persoanelor cu studii medii și/sau studii de licențăpersoane în căutarea unui loc de muncă, sau salariați, care doresc să își actualizeze sau perfecționeze pregătirea profesională din pregătirea de bază, precum și schimbarea calificării, determinată de noile condiții economice și de necesitățile de pe piața muncii, sau specializarea într-o anumită activitate restrânsă care face parte dintr-o arie mai largă a unei ocupații. În funcție de tipul programului și de formele de realizare a formării profesionale, CSE poate organiza următoarele tipuri de cursuri: a) Autorizate de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, conform cerințelor Legii Educației Naționale, recunoscute de către  Ministerul de resort. b) Acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și recunoscute de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Cursurile de specializare și de perfecționare vor avea o durată de maxim 160 de ore didactice, ore teorie și ore activități practice (aplicative, de pregătire și de susținere a examenului de absolvire), în funcție de tipologia cursului. Cursurile de specializare și de perfecționare vor fi organizate numai cu taxă. Cuantumul taxei de înscriere poate varia în funcție de numărul de ore. Înscrierea participanților Cursurile se organizează, desfășoară și finalizează în condițiile înscrierii la cursuri în perioada stabilită, participarea cursanților la ore și promovarea testelor de evaluare la finalul perioadei de formare. Cursurile se vor desfășura numai în condițiile întrunirii numărului minim de participanți stabilit în funcție de tipul cursului. Numărul maxim de participanți pe grupa de formare profesională este: 28 persoane pentru pregătirea teoretică și 14 persoane pentru pregătirea practică. Înscrierile la cursurile de perfecționare se fac la sediul CSE. Candidații  rămân în așteptare până la întrunirea numărului minim de participanți. În cazul în care nu se formează acest număr, iar candidații deja înscriși nu doresc să mai aștepte, își pot recupera banii achitați. Între furnizorul de formare profesională a adulților și participanții la aceste programe va fi încheiat un contract de formare profesională. Evaluarea cunoștințelor Cursanții vor putea participa la evaluarea finală numai în condițiile achitării tuturor obligațiilor profesionale și a achitării integrale a taxei de participare. Procesul de evaluare va respecta legislația specifică și condițiile enunțate în dosarul în baza căruia s-a obținut autorizarea UAIC sau ANC.
@ European Commission, 2015
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Centrul de Studii Europene din cadrul Facultatii de Drept - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează cursuri de formare continuă în conformitate cu legislația în vigoare (Legea Învățământului 1/2013, Ordonanța nr. 129/2000 republicată) și în baza regulamentelor interne. Departamentul de Formare Profesională organizează de cursuri specializare și cursuri de perfecționare, oferă cursanților oportunitatea să acumuleze informații suplimentare și să își dezvolte competențele profesionale deja dobândite sau să își formeze competențe profesionale noi în domeniul economic, drept, politici și practici europene în acord cu cerințele legislației în vigoare și standardele Uniunii Europene. Programele de perfecționare se adresează persoanelor cu studii medii și/sau studii de licențăpersoane în căutarea unui loc de muncă, sau salariați, care doresc să își actualizeze sau perfecționeze pregătirea profesională din pregătirea de bază, precum și schimbarea calificării, determinată de noile condiții economice și de necesitățile de pe piața muncii, sau specializarea într-o anumită activitate restrânsă care face parte dintr-o arie mai largă a unei ocupații. În funcție de tipul programului și de formele de realizare a formării profesionale, CSE poate organiza următoarele tipuri de cursuri: a) Autorizate de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, conform cerințelor Legii Educației Naționale, recunoscute de către  Ministerul de resort. b) Acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și recunoscute de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Cursurile de specializare și de perfecționare vor avea o durată de maxim 160 de ore didactice, ore teorie și ore activități practice (aplicative, de pregătire și de susținere a examenului de absolvire), în funcție de tipologia cursului. Cursurile de specializare și de perfecționare vor fi organizate numai cu taxă. Cuantumul taxei de înscriere poate varia în funcție de numărul de ore. Înscrierea participanților Cursurile se organizează, desfășoară și finalizează în condițiile înscrierii la cursuri în perioada stabilită, participarea cursanților la ore și promovarea testelor de evaluare la finalul perioadei de formare. Cursurile se vor desfășura numai în condițiile întrunirii numărului minim de participanți stabilit în funcție de tipul cursului. Numărul maxim de participanți pe grupa de formare profesională este: 28 persoane pentru pregătirea teoretică și 14 persoane pentru pregătirea practică. Înscrierile la cursurile de perfecționare se fac la sediul CSE. Candidații  rămân în așteptare până la întrunirea numărului minim de participanți. În cazul în care nu se formează acest număr, iar candidații deja înscriși nu doresc să mai aștepte, își pot recupera banii achitați. Între furnizorul de formare profesională a adulților și participanții la aceste programe va fi încheiat un contract de formare profesională. Evaluarea cunoștințelor Cursanții vor putea participa la evaluarea finală numai în condițiile achitării tuturor obligațiilor profesionale și a achitării integrale a taxei de participare. Procesul de evaluare va respecta legislația specifică și condițiile enunțate în dosarul în baza căruia s-a obținut autorizarea UAIC sau ANC.
@ European Commission, 2015