Funcţia publică şi managementul carierei funcţionarului public european (The civil service and European civil servant career management) Mihaela Tofan, Ana Maria Bercu Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2014 | ISBN: 978-973-703-934-7 | 210 pg.
European Studies Colection
Despre principiul federativ (About the federative principle) P.J. Proudhon Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2013 | ISBN: 978-973-640-642-3
Convergentă si divergentă in procesul integrării economice europene  (Convergences and divergences in European economic integration process) Iulia Andreea Bucur Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2013 | ISBN: 978-973-703-825-8
European Studies Colection
Investitiile strǎine directe. De la paradigma eclecticǎ (OLI), la paradigma evolutiei investitiilor (IDP) Maria Birsan, Simona-Gabriela Masca Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2012 | ISBN: 978-973-703-778-7
EU enlargement: dilemmas and perspectives Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză, Ciprian Alupului (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2012 | ISBN: 978-973-703-826-5
Dialogue between peoples and culture. East European cross border actors in the dialogue Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunza, Ciprian Alupului, Mihaela Amarandei (eds.) Editura STEF Iasi 2012 | ISBN: 978-606-575-205-4
Romania and the European Union. Dynamics of the integration process Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză, Ciprian Alupului (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2012 | ISBN:  978-973-640-668-3
Uniunea Europeana, guvernanta globala si dezvoltare durabila / EU, global governance and sustainable development Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză, Ciprian Alupului (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2011 | ISBN: 978-973-703-552-3 | 450 pg.
Politici europene privind dezvoltarea  mediului de afaceri / European policies concerning business development Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză, Ciprian Alupului (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2010 | ISBN:  978-973-703-512-7 | 540 pg.
Publications: books and volumes
Europe on the move / Dinamici europene Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2009 | ISBN: 978-973-703-478-6 | 350 pg.
Ghid metodologic de analiza și fundamentare a politicii de coeziune din perspectiva convergentei regionale G. Pascariu, G. Dragan, L.Constantin Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2009| ISBN:  978-973-703-446-5 | 200 pg.
Studii de teoria și practica dezvoltarii regionale in Europa Gabriela Carmen Pascariu (coord.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2009 | ISBN: 978-973-703-445-8 | 166 pg.
Provocari europene intr-o lume globala Carmen Gabriela Pascariu, Corneliu Iatu, Liviu-George Maha (eds) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2009| ISBN:  978-973-703-447-2 | 244 pg.
Romania si Uniunea Europeana - Provocarile integrarii/ Romania and European Union - Challanges of Integration Carmen Gabriela Pascariu, Corneliu Iatu, Liviu-George Maha (eds) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2007 | ISBN: 978-973-703-314-7 | 297 pg.
Uniunea Europeana intre primul si al doilea val al extinderii Carmen Gabriela Pascariu, Corneliu Iatu, Liviu-George Maha (eds) Editura  Sedcom Libris Iasi 2006| ISBN:  973-670-210-3 | 340 pg.
Modelul european in dezvoltarea Romaniei Carmen Gabriela Pascariu, Corneliu Iatu, Liviu-George Maha (eds) Editura  Sedcom Libris Iasi 2007 | ISBN: 973-670-108-5 | 510 pg.
The EU as a model of soft power in the Eastern neighbourhood Ramona Frunză, Gabriela Carmen Pascariu, Teodor Moga (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2013 | ISBN: 978-973-703-892-0
European Studies Colection Home About CES Research Publications Projects Events Educational programmes
© Centre for European Studies - Alexandru Ioan Cuza University of Iași  Bulevardul Carol I, nr. 19,  Iasi - 700507, Romania  |  Phone 0040.232.201.318; Fax 0040.232.201.318  |  e-mail: studeur@uaic.ro  |  www.cse.uaic.ro
CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES European Studies Colection
European Union in times of crisis. Perspectives and solutions Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Țigănașu, Cristian Incaltarau (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2014 | ISBN: 978-606-714-078-1
Regional development and integration Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Țigănașu, Cristian Incaltarau, Loredana Simionov (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2015 | ISBN: 978-606-714-160-3
The Eastern Partnership under strain – Time for a rethink? Gabriela Carmen Pascariu, Teodor Lucian Moga, Loredana Maria Simionov (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2016 | ISBN: 978-606-714-311-9
Core-Periphery Patterns Across the European Union: Case Studies and Lessons from Eastern and Southern Europe Gabriela Carmen Pascariu, Adelaide Duarte(eds.) Emerald Publishing Limited 2017 | ISBN: 978-178-714-496-5
EURINT  proceedings EURINT  proceedings EURINT  proceedings EURINT  proceedings