Despre CSE

Misiune

Programe CSE

Echipa CSE

Colaboratori

Parteneriate

Contact

  
 

 

  Misiune  

Programe

 

Centrul de Studii Europene promoveaza dimensiunea europeana a educatiei și formarii profesionale, dezvolta cercetarea in domeniul studiilor europene, contribuie la o mai buna cunoaștere și intelegere a procesului de integrare europeana si a exigentelor de participare a Romaniei la acest proces din perspectiva multi si interdisciplinara.

 Prioritatile strategice ale CSE sunt:

  • initierea și dezvoltarea educatiei si formarii profesionale in domeniul studiilor europene și al strategiilor/politicilor de dezvoltare regionala;

  • extinderea și consolidarea disciplinelor de studii europene in institutiile de educatie secundara și universitara;

  • dezvoltarea cercetarii știintifice in domeniul integrarii europene cu focalizare pe extinderea UE catre tarile central și est europene și ameliorarea perspectivelor de integrare prin dezvoltare regionala;

  • dezvoltarea de parteneriate europene in domeniul educatiei si cercetarii, in cadrul programelor ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, JEAN MONNET, FP7, ESPON, altele;

  • promovarea mobilitatilor educationale si de cercetare pentru specialisti si studenti;

  • facilitarea și promovarea informarii publicului larg in diferite domenii de interes;

  • furnizarea de sprijin profesional pentru elaborarea și managementul proiectelor de dezvoltare regionala.

 

Deschiderea Centrului de Studii Europene catre publicul larg prin dialog si parteneriat, constituie, de asemenea, un suport pentru :

  • promovarea valorilor europene si a drepturile cetatenilor europeni

  • inducerea, diseminarea și institutionalizarea ideilor de apartenenta la civilizatia europeana și a sincronizarii cu modelul UE;

  • formarea unei optiuni responsabile a cetatenilor și comunitatilor locale privind integrarea europeana, in spiritul valorilor individualismului, civismului și rationalismului economic occidental, care au generat Europa moderna.

 

 

Legislatie generala

Regulamente

 

Planuri operationale

 

PLAN MANAGERIAL - DIRECTOR AL CENTRULUI DE STUDII EUROPENE - Prof. univ. dr. Gabriela Carmen PASCARIU [2020-2024]

 

ARHIVA

 

CURSURI FORMARE PROFESIONALA

 

 

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro