Despre CSE

Misiune

Programe CSE

Echipa CSE

Colaboratori

Parteneriate

Contact

  
 

 

  Misiune  

Programe

 

 

Departamentul Centrul de Studii Europene funcționează in cadrul Facultății de Drept a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cu statut de departament interdisciplinar. CSE a fost inființat in cadrul programului UE - Phare Romania (RO-9706-01-02), ca departament inter-facultăți, prin Hotărârea Senatului Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, nr. I/30 din 29.06.2000.

CSE contribuie la dezvoltarea educației și cercetării in domenii pluridisciplinare asociate studiilor europene și dezvoltării regionale. CSE este de asemenea un partener in relația dintre mediul european și societatea româneasca, urmărind: inducerea, diseminarea și instituționalizarea ideilor de apartenență la civilizația europeană și a sincronizării cu modelul UE; formarea unei opțiuni responsabile a cetățenilor și comunităților locale privind organizarea și funcționarea structurilor europene.

CSE are drept scop să formeze competențe profesionale in domenii asociate studiilor europene și dezvoltării regionale, prin următoarele obiective specifice:

  • educația și formarea profesională in domeniul studiilor europene și al dezvoltării regionale, prin inițierea și dezvoltarea de programe specifice pluridisciplinare și interdisciplinare, de master, formare continuă post-universitară, alte programe de scurtă durată;

  • extinderea și consolidarea disciplinelor și programelor de studii europene in instituțiile de educație secundară și universitară;

  • dezvoltarea cercetării științifice in domeniul studiilor europene și al dezvoltării regionale, prin programe de cooperare națională și internațională, cooperarea cu mediul public și privat de afaceri;

  • facilitarea și promovarea informării publicului larg privind procesul de decizional european;

  • facilitarea procesului de dezvoltare regională, a participării la politicile europene, prin elaborarea de strategii, politici, oferirea de servicii de consultanță in elaborarea și managementul proiectelor;

 

Cadru normativ

Legislatie generala

Regulamente

Regulamente didactice

Metodologii

 

Planuri operationale

 

PLAN MANAGERIAL - DIRECTOR AL CENTRULUI DE STUDII EUROPENE - Prof. univ. dr. Gabriela Carmen PASCARIU [2020-2024]

 

ARHIVA

 

CURSURI FORMARE PROFESIONALA

 

 

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro