Admitere

Cariere de succes

 

Alte programe

Master in Studii Europene

Master in Dezvoltare Regionala

Master in European Studies and the EU's Eastern Neighbourhood

Cursuri de perfectionare de scurta durata (Manager proiect, Expert accesare fonduri UE, Evaluator proiecte)

Cursurile facultative Jean Monnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Master in Dezvoltare Regionala

 

interdisciplinar:

Economie și afaceri internaționale, Geografie, Finante, Administrarea afacerilor, Stiinte administrative


 

 

 

Masterul in Dezvoltare Regionala este deschis tuturor absolventilor de invatamint superior, atat de stat cat si privat.

 

Titlul obtinut: 


       DIPLOMA DE MASTER IN DEZVOLTARE REGIONALA

 • Diploma de master este eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

 • Diploma de master este acreditata la nivel national și recunoscuta pe piata muncii

 • Diploma permite urmarea unui program de doctorat in Romania și in state UE

 

 

 

Programul de masterat Dezvoltare Regionala are ca misiune specializarea absolventilor de invatamant superior in domeniul dezvoltarii regionale, prin insusirea de cunostinte teoretice solide si dezvoltarea de abilitati practice si de cercetare care sa le asigure accesul ca profesionisti pe piata muncii, in mediul european concurential actual. Motivatia formarii tinerilor absolventi in acest domeniu este generata de cerintele impuse de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana care presupune si implementarea unor politici de dezvoltare regionale, care sa vizeze reducerea disparitatilor dintre diferitele regiuni ale tarii, dar si dintre Romania si celelalte state membre. Acest lucru presupune atat formarea de specialisti in domeniul implementarii de politici regionale, cat si o instruire deosebita in managementul fondurilor comunitare, implementarea de proiecte de dezvoltare si analiza impactului acestora asupra dezvoltarii socio-economice.

 

Organizare: cursuri de zi

 

Obiective

Obiective generale:

 • inducerea, diseminarea si institutionalizarea ideilor de apartenenta la civilizatia europeana si a sincronizarii cu modelul UE ca unica alternativa viabila pentru Romania;

 • formarea unei optiuni responsabile a cetatenilor si comunitatilor locale privind integrarea europeana, in spiritul valorilor individualismului, civismului si rationalismului economic occidental, care au generat Europa moderna;

 • dezvoltarea unei culturi organizationale in institutiile publice si intreprinderile de afaceri din regiunea Moldovei, care sa puna in valoare competentele individuale si principiile societatii deschise.

 • adaptarea sistemului de invatamant superior romanesc la sistemele de invatamant si cercetare ale tarilor Uniunii Europene;

 • facilitarea accesului absolventilor pe piata muncii din Romania si Europa prin asigurarea unei pregatiri adecvate in domenii de larg interes;

 • stimularea activitatii de cercetare in invatamantul superior economic romanesc;

 • atragerea tinerilor absolventi in programe de cercetare  care sa le deschida noi directii de actiune si sa contribuie la cresterea calitatii invatamantului superior romanesc;

 • adaptarea ofertei educationale la realitatile societatii actuale in contextul evolutiei mediului de afaceri romanesc si european.

 

Obiective specifice:

 • Sa formeze deprinderi care sa permita absolventilor sa elaboreze abordari strategice pentru indeplinirea sarcinilor care apar in timpul muncii sau al studiului, prin aplicarea de cunoștinte specializate si prin utilizarea surselor de informatii  specializate;

 • initierea si dezvoltarea educatiei in domeniul integrarii europene si al politicilor de dezvoltare regionala;

 • extinderea si consolidarea disciplinelor de studii europene in institutiile de educatie secundara si universitara;

 • dezvoltarea cercetarii știintifice in domeniul integrarii europene cu focalizare pe extinderea UE catre tarile central si est europene si ameliorarea perspectivelor de integrare prin dezvoltare regionala;

 • facilitarea si promovarea informarii publicului larg privind procesul de aprofundare si extindere a integrarii europene;

 • furnizarea de suport profesional pentru elaborarea si managementul proiectelor de dezvoltare regionala.

 • sa formeze competente personale si profesionale.

 

        Durata programului de masterat este de 4 semestre, iar durata unui semestru este de 14 saptamani pentru activitatea de invatare si 2 saptamani pentru examenele finale. Fiecarei discipline i se aloca un numar de minimum 6 ECTS, iar intr-un semestru sunt parcurse maximum 5 discipline, reprezentand 30 ECTS. In primele trei semestre sunt studiate cate 5 discipline (4 discipline obligatorii si o disciplina optionala), iar in ultimul semestru doar  4 discipline, acordandu-se o atentie deosebita activitatii de cercetare si de pregatire supervizata a  lucrarii de disertatie (lucrare care trebuie sa evalueze si sa puna in valoare cunostintele si competentele acumulate pe parcursul celor doi ani de studiu).

 

Admitere La concursul de admitere pentru Masterul in Dezvoltare Regionala se pot inscrie absolventii ciclului I, din urmatoarele domenii: Ştiinte economice, Geografie, Ştiinte politice, Administratie publica, Biologie-ecologie, Drept, Constructii civile, Inginerie economica, Urbanism etc. Pot fi atrasi si absolventi ai studiilor de licenta din alte domenii, atat timp cat studentul constientizeaza nevoia unei pregatiri aprofundate in domeniul dezvoltarii regionale. In acest caz, prin specificul domeniului abordat si prin caracterul aprofundat al unor discipline incluse in planul de invatamant, programul de master impune existenta unor cunostinte bune de economie, finante, statistica, geografie, informatica etc.

Metoda utilizata pentru admiterea candidatilor este selectia pe baza de dosar. fiind luata in calcul media de la examenul de licenta. In cadrul procedurii de admitere  se urmareste aplicarea unei politici transparente de recrutare si admitere a studentilor, exclusiv pe baza competentelor lor academice, excluzand in totalitate criterii discriminatorii.

 

 Planuri de invatamant si fise de disciplina (cadre didactice)

 

 

 Informatii despre admitere gasiti

 

 

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro