© Centrul de Studii Europene Facultatea de Drept- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Master in European Studies and the

Eastern Neighbourhood of the EU

(Interdisciplinar, in limba engleză) Acreditat prin HG 185/2018 Domeniul de studii universitare de master: Relaţii internaţionale şi studii europene

COMPETENȚE OBȚINUTE

expertiză în domeniul politicilor europene, al relațiilor externe ale UE (în particular în ce privește zona spațiului ex-sovietic). scriere și management de proiecte cu finanțare europeană; expertiză în domeniul procesului de integrare europeană și a modului de utilizare a instrumentelor europene, în special în ceea ce privește vecinătatea estică a UE. Lista competențe Rezultatele învățării Ocupații pe piața muncii Supliment la diploma Contract de studii + fisa semestriala

OPORTUNITĂȚI PE PIAȚA MUNCII

instituțiile publice naționale (Instituții centrale: Președinție, Parlament, Guvern, ministere; Instituții locale: prefecturi, primării, consilii locale și județene) supranaționale, la nivel european (Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, etc.), educație și cercetare, diplomație (Ministerul Afacerilor Externe, NATO, OSCE, Consiliul Europei etc.), think-tank-uri, firme de consultanță în domeniul managementului programelor europene, organizații non-guvernamentale, companii private, agenții de  dezvoltare regională, mass-media.

De ce să optezi pentru acest program de master

Pentru că Studiile Europene și problema vecinătății estice reprezintă teme de actualitate, strâns legate de realitățile curente din România și din Uniunea Europeană; Pentru că te va ajuta să înțelegi care sunt politicile UE, cum funcționează și, prin urmare, să conștientizezi oportunitățile pe care le oferă, atât la nivel național, cât și la nivel internațional; Pentru că programul de master este similar cu cele din alte universități, fiind conceput după consultarea a 50 de programe academice din alte universități din cadrul UE; Absolvirea unui program de master în limba engleză asigură în mai mare măsură posibilitatea de a a lucra în cadrul unei instituții internaționale. Pentru că beneficiezi de un program flexibil (cursurile la forma de ZI(IF) sunt programate joi şi vineri (16.00 - 20.00) şi sâmbătă şi duminică; cursuri online organizate cf. reglementărilor)
Absolvenți CSE
Programul are ca misiune formarea de specialiști pentru spațiul politicii externe și relațiilor internaționale, dar și pentru nivelul politic-decizional local. Absolvenții specializării pot contribui prin integrarea lor în viața politică sau în diplomație, prin asigurarea de consultanță sau analiză, la crearea unui corp profesional bine pregătit al funcționarilor publici europeni. Ultimii ani de la aderarea României în structurile NATO și UE scot în evidență nevoia de oameni cu expertiză în acest domeniu.
DISCIPLINE STUDIATE SEMESTRUL I Istoria Europei: sec. XIX-XX / European History: 19th-20th centuries Uniunea Europeană: arhitectură instituțională și proces decizional / The European Union: institutional architecture and decision-making process Cooperare și conflict în relațiile internaționale contemporane / Cooperation and conflict in contemporary international relations Modul 1: Teoriile relațiilor internaționale / Module 1: Theories of International Relations Modul 2: Teoriile cooperării și integrării în relațiile internaționale / Module 2: Theories of cooperation and integration in the international relations Modul 3: Organizațiile internaționale și managementul conflictelor  / Module 3: International organisations and conflict management Metodologia cercetării / Research Methodology Pachet opțional 1 / Optional package 1*        Funcția publică în Uniunea Europeană / Civil service in the European Union        Imaginarul politic și formarea identităților naționale europene (sec. XIX-XX) / The political imaginary and the formation of European national identities (19th-20th centuries)        Naționalism, state naționale și minorități în Europa / Nationalism, nation-states and minorities in Europe Seminarii facultative / Facultative seminars        Analiza și procesul politicilor publice/ Public Policy Process and Analysis          Documentare europeană: resurse și baze de date / European documentation: resources and databases        Euro-optimism vs. euro-scepticism în dezbaterea publică europeană / Euro-optimism and euro- scepticism in the European public debate SEMESTRUL II Europa după Războiul Rece: geopolitică și geostrategie / Europe after the Cold War: geopolitics and geostrategy Politica externă, de securitate și de apărare a Uniunii Europene / The foreign, security and defence policiy of the European Union Integrare economică europeană / European economic integration Extinderea Uniunii Europene în Europa Centrală și de Est / European Union enlargement in Central and Eastern Europe Pachet opțional 2 / Optional package 2*        Spațiul european de libertate, securitate și justiție / European area of freedom, security and justice        Protecția drepturilor omului în dreptul internațional și european / Human rights protection in international and European law        Reglementările și dimensiunea externă a pieței interne europene / The European internal market: regulations and foreign dimension Seminarii facultative / Facultative seminars        Analiza și procesul politicilor publice/ Public Policy Process and Analysis          Tehnici de elaborare a lucrărilor științifice /Academic writing        Public speaking SEMESTRUL III Democrația în Europa: idei și instituții / Democracy in Europe: ideas and institutions Uniunea Europeană și vecinătatea estică: strategii și politici / The European Union and its Eastern neighbourhood: strategies and policies Politică și societate în Europa Centrală și de Est / Politics and society in Central and Eastern Europe Pachet opțional 3 / Optional package 3*        Dezvoltare durabilă și modelul social european / Sustainable development and the European social model        Cultură și civilizație slavă / Slavic culture and civilisation        Integrare regională în spațiul eurasiatic  / Regional integration in the Eurasian area Seminarii facultative / Facultative seminars        Modelul centru – periferie în dezvoltarea regională / The centre-periphery model in regional development        Cooperare transfrontalieră în vecinătatea estică a UE / Cross-border cooperation in the EU's Eastern neighbourhood        Securitate energetică în Europa / Energy security in Europe SEMESTRUL IV Managementul proiectelor finanțate prin fonduri europene / Management of EU-funded projects Modul 1: Introducere in managementul proiectelor / Module 1: Introduction to Project Management Modul 2: Sistemul finanțărilor europene / Module 2: The system of EU financing Modul 3: Seminarii practice de  managementul proiectelor / Module 3: Practical seminars of Project Management Economie și mediu de afaceri în Europa Centrală și de Est / Economy and business environment in Central and Eastern Europe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat / The European Neighbourhood and Partnership Instrument Pachet opțional 4 / Optional package 4**       Stagiu de cercetare / Research internship       Stagiu de practică / Practical activities internship
Alte informatii despre program pot fi consultate aici iar fisele de disciplina (profesori si informatii despre curs) pot fi gasite aici.
Informatii despre admiterea cetățenilor și etnicilor români pot fi consultate aici Information about admission process for EU and non EU citizens can be found here
for English version click here