© Centrul de Studii Europene Facultatea de Drept- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Află mai multe despre CSE de pe pagina web www.cse.uaic.ro Facultatea de Drept Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Centrul de Studii Europene (CSE) a fost inființat in anul 2000, prin programul UE - Phare Romania (RO - 9706-01-02), ca departament inter-facultăți în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. In anul 2017 CSE a fost afiliat Facultății de Drept ca departament interdisciplinar pentru organizarea de programe de educație, cercetare, formare profesională, documentare/informare în domenii asociate studiilor europene și dezvoltării regionale, în colaborare cu celelalte facultăți ale universității. Prin valorificarea expertizei in domeniu si prin dezvoltarea de parteneriate, CSE sustine dezvoltarea dimensiunii europene a programelor de educatie si formare profesionala din universitate, contribuie la o mai buna cunoastere a UE si a procesului de integrare,  promoveaza  excelenta in educatia si cercetarea in studii europene. Centrul organizeaza programe de educație și formare profesională prin studii interdisciplinare și specializate de master (Studii europene, Dezvoltare regională) și cursuri postuniversitare de scurtă durată (Manager proiect, Evaluator proiecte, Expert accesare, Formator de formatori), realizeaza cercetări și oferă consultanta in domeniul studiilor europene, participa la programe nationale si internationale de cooperare in educatie si cercetare, promoveaza informarea, dezbaterea si dialogul cu privire la Europa si procesul de integrare prin conferinte, seminarii, publicatii de specialitate. In realizarea diferitelor programe derulate, CSE colaboreaza cu profesori si cercetatori din departamentele UAIC, din institutii similare din Romania, din state membre UE sau din tari terte, dezvolta parteneriate cu institutii publice si organizatii, actionand ca element de conexiune intre mediul academic, factorii de decizie politica si mediile locale, respectiv regionale de afaceri. Evenimente științifice Pentru îndeplinirea misiunii asumate, de a promova dimensiunea europeană a educației și formarii profesionale, organizăm anual evenimente științifice în domeniul studiilor europene, constând în conferințe, seminare, sesiuni de comunicări, dezbateri, mese rotunde etc. Dintre acestea, conferința anuală internațională EURINT este evenimentul nostru de referință. Proiecte: Fiind  interesați de a ne consolida rolul de actor la nivel regional, urmărim să diseminăm rezultatele proiectelor noastre de cercetare prin conturarea unor direcții de acțiune la nivel economic și  politic. În acest scop, ne implicăm în derularea a diverse proiecte de cercetare alături de alte universități, centre sau institute din România și din străinătate, dar și împreună cu administrația de la nivel local și național. Până în acest moment am reușit să ne sprijinim activitatea de cercetare apelând la variate surse de finanțare existente la nivel național și european, precum PHARE, INTERREG, JEAN MONNET, ENPI, POSDRU, PN II, ANCS etc. Centrul de Excelență: CSE a dobândit statutul de Centru de  Excelență Jean Monnet în anul 2009, asumându-și rolul de a dezvolta o platformă de competențe academice și profesionale de înalt nivel în domeniul studiilor europene. Proiectul pune accentul pe rolul societății civile, pe baza conceptului ‘Universitatea în societate’. Centrul de Documentare Europeană: În calitate de Centru de Documentare Europeană (CDE), sprijinim studiul și cercetarea în domeniul Studiilor Europene, prin furnizarea unor informații aprofundate cu privire la legislația, politicile și instituțiile Uniunii Europene. În acest sens, putem oferi studenților sau persoanelor interesate accesul la diverse colecții de articole, rapoarte și documente publicate de instituțiile și agențiile UE. Premii și afilieri internaționale: În anul 2012 Centrul de Studii Europene a primit Premiul de Excelență pentru cercetare și formare în afaceri europene din partea Institutului European din România. Totodată, suntem afiliați în diferite asociații, precum Regional Studies Associations, Academic Association for Contemporary European Studies and The Partnership for Peace Consortium.