© Centrul de Studii Europene Facultatea de Drept- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

ORGANIZARE

Programarea cursurilor

Programele de master oferite de CSE au o structură flexibilă care permite desfăşurarea concomitentă a studiilor cu angajarea studenţilor. Cursurile la forma de ZI(IF) sunt programate joi şi vineri (16.00 - 20.00) şi sâmbătă şi duminică. cursuri online organizate cf. reglementărilor, Cursurile la IFR  sunt programate doar vineri (după ora 16.00) sâmbătă şi duminică, 4/5 intâlniri pe semestru. Studenţii noştri au acces la suporturi de curs online. Toate cursurile se derulează în sălile din Corpul `i`(sediul CSE).

Cine poate urma cursurile de master

Programe interdisciplinare de master care se adresează în special absolvenților cu licențe în economie, afaceri internaționale, științe politice, studii europene și relații internaționale, administrație publică, istorie, drept, geografie, dar pot fi urmate de toți absolvenţii interesați de domeniu, indiferent de specializarea absolvită. Programele de master oferă noi oportunităţi de cariera prin caracterul interdisciplinar al temelor studiate. Absolvenţii aflaţi la continuare de studii. Cei care doresc să-şi stabilizeze poziţia profesională, să-şi deschidă noi oportunităţi de carieră, să-şi lărgească orizontul de cunoaştere şi să dobândească noi competenţe specializate sau complementare.

De ce la Centrul de Studii Europene?

CSE asigură continuarea studiilor de licenţă prin programe acreditate de master, completând ciclul universitar 3+2 (licenţă + master); Programele de studii sunt elaborate pe modele europene similare programelor organizate de universităţi de prestigiu din Uniunea Europeană; Programele sunt interdisciplinare, oferind oportunitatea colaborării cu profesori şi cercetători din domenii diverse. Echipa CSE este formată din specialişti din diferite facultăţi ale UAIC, precum şi din alte universităţi din România; Programele oferă competenţe complementare celor de specialitate dobândite prin studiile de licenţă, asigurând oportunităţi sporite pe piaţa muncii. Mulţi dintre absolvenţii noştri sunt angajaţi în instituţii europene, în administraţia publică locală şi centrală etc. Studenții noştri pot beneficia de burse, cazare în cămin, stagii de pregătire în străinătate (Erasmus+), acces la documentare; Studentii pot beneficia de stagii  de practică de lungă durată; Resurse de documentare prin biblioteca proprie şi prin Centrul de Documentare Europeană; CSE organizează constant dezbateri, conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, urmărind implicarea activă a studenţilor; Studenţii interesaţi pot participa la proiectele de cercetare ale CSE, facilitând deschiderea către studii doctorale; Începând cu anul universitar 2001-2002 au absolvit la CSE 19 serii de studenţi masteranzi (aproximativ 2500 absolvenţi), programele având un nivel ridicat de interes atât în rândul studenţilor, cât şi al profesioniştilor care se confruntă pe piaţa muncii cu nevoia de competenţe în domeniul studiilor europene.