Despre CSE

Misiune

Echipa CSE

Colaboratori

Parteneriate

Contact

 

 

 

 PROGRAME CSE

 

Programe

 

 

Programul de educatie este destinat pregatirii de specialiști in domeniul studiilor europene si al dezvoltarii regionale. Oferta educationala a CSE este formata din: programe de master; programe postuniversitare; cursuri facultative

Programele educationale derulate in prezent sunt:


Programul de cercetare acopera arii tematice prioritare de interes la nivel national si european, avand drept scop valorificarea potentialului de cercetare al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, promovarea excelentei in cercetarea academica, dezvoltarea de parteneriate la nivel national si european, cresterea vizibilitatii rezultatelor de cercetare ale universitatii si ale institutiilor partenere. In dezvoltarea programelor de cercetare, CSE sprijina perspectiva multidisciplinara si interdisciplinara, reunind resursele si potentialul de cercetare al specialistilor din universitate si din institutiile partenere.

Domeniile principale de interes  pentru CSE sunt:

  • ECONOMIE: economie europeana, politici europene, piata interna, comert si specializare internationala, coopeare transfrontaliera si politica european de vecinatate

  • DEZVOLTARE REGIONALA (disparitati regionale si coeziune, model centru - periferie, poli secundari de crestere, specializare internationala si competitivitate, turism si dezvoltare regionala, investititii straine directe, migratie, guvernare locala si regionala, politica europeana de coeziune

  • ȘTIINȚE POLITICE si adminitratie publica in Europa: sisteme de guvernare și politici europene; societate și cultura europeana;

  • DREPT: drept european, dreptul functiei publice, drept economic si social


Programul de formare continua cuprinde cursuri de specializare si de perfectionare de scurta durata. Programul ofera un cadru flexibil de invatare pentru  diverse categorii socio-profesionale (administratie publica, mediul de afaceri, invatamant, societatea civila) interesate sa-si dezvolte  competente si aptitudini specifice pe piata muncii.

Cursurile cuprind module teoretice si practice de 20-90 de ore si se finalizeaza prin certificate acordate de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi sau de CNFPA, recunoscute de Ministerul Educatie si Ministerul Muncii. Centrul de Studii Europene, prin specialiștii din Universitate si din institutiile partenere pot organiza si cursuri la cerere, cu programa fixata de comun acord cu cei interesati (persoane fizice sau juridcie) in functie de competetele vizate, pentru grupe de minim 15-20 de cursanti.

 


Programul de consultanta se focalizeaza pe consilierea institutiilor publice, a agentilor economici si a persoanelor fizice pentru elaborarea de studii si cercetari de piata, dezvoltarea de strategii de dezvoltare si de afcaeri, realizarea proiectelor de dezvoltare locala, a programelor de restructurare industriala si de reconversie profesionala, obtinerea de finantari prin programe europene.

Centrul sprijina si consilierea unitatilor de invatamant universitar si preuniversitar, a centrelor de formare continua in adaptarea ofertei educationale si de formare profesionala la cerintele pietei europene.


Programul de informare si promovare contribuie la diseminarea informatiilor despre Uniunea Europeana si procesul de integrare, la o mai buna cunoastere si intelegere a sistemului de functionare a Uniunii Europene.

CSE elaboreaza, publica si disctribuie materiale de informare despre politicile, institutiile si evenimentele europene (pliante, brosuri, afise, buletine informative), organizeaza seminarii, dezbateri si mese rotunde cu participarea mediului academic, a institutiilor publice, a mediului de afaceri, a societatii civile,  publica articole si comunicate de presa, participa  la emisiuni radio si TV, organizeaza expozitii, lansari de carte, evenimente culturale.

In realizarea obiectivelor programului, CSE coordoneaza activitatile Centrului de Documentare Europeana Jean Monnet al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, colaboreaza  cu retele de informare ale Uniunii Europene (Team Europe, Europe Direct) si cu mass media.

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro