Despre CSE

Misiune

Programe CSE

Echipa CSE

Colaboratori

Parteneriate

Contact

  
 

 

  COLABORATORI  

 


Profesori asociați:

 • Prof.dr. Corneliu IAŢU
   +40 232 201493;  ciatu@uaic.ro
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Geografie și Geologie
 • Prof.dr. Adrian Liviu IVAN
   +40 264 405300; adrian_ivan2007@yahoo.com
  Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie
 • Prof.dr. Alexandru Florin PLATON
   +40 232 202475;  aplaton@uaic.ro
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Istorie
 • Prof.dr. Liviu George MAHA
   +40 232 201412; mlg@uaic.ro
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
 • Prof.dr. Dumitru OPREA
   +40 232 201421
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
 • Prof.dr. Lucian LEUŞTEAN
   +40 232 201277
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Istorie
 • Prof.dr. Rodica Milena ZAHARIA
  Academia de Studii Economice din Bucuresti
 • Prof.dr. Ionel BOSTAN
 • Prof.dr. Daniela Tatiana AGHEORGHIESEI
   +40 232 201445
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
 • Cercet. şt. gr. I dr. Cătălin TURLIUC
 • Conf. dr. Ovidiu Ştefan BURUIANĂ
  Conf. dr. Andreea Oana IACOBUŢĂ-MIHĂIŢĂ
 • Conf.dr. Gabriel PASCARIU
  ‎Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
 • Conf.dr. Maria GROSU
   +40 232 201424;  maria_lia24@yahoo.com
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
 • Conf.dr. Daniela POPESCU
   +40 232 201392;  rdaniela@uaic.ro
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
 • Conf.dr. Irina Teodora MANOLESCU
   +40 232 201436;  iciorasc@uaic.ro
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
 • Conf. dr. Gabriela DRĂGAN
 • Conf. dr. Bogdan ŞTEFANACHI
 • Lect. dr. Laura Diana RADU
 • Lect.dr. Lucian Doru BOTEZAT
   +40 232 201102 int. 2437;  do_botezat@yahoo.com
 • Lect.dr. Elena Ramona CIORTESCU
   +40 232 201583
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
 • Lect.dr. Alexandru BĂNICĂ
   +40 232 201479;alexandrumvbanica@gmail.com
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Geografie și Geologie
 • Lect.dr. Lucian DÎRDALĂ
 • Asist. dr. Adrian Daniel STAN
 • Evaluator dr. Alina Anghelina PLOAE
 • Cercet.şt. II Laura Diana RADU
 • Dr. Alexandra GHEORGHIU
 • Dr. Dan PRISACARU
 • Dr. Cătălin TACU


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro