© Centrul de Studii Europene Facultatea de Drept- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Selectie

Selecția candidaților se va realiza în funcție de următoarele criterii de admitere

o 60% media obţinută la examenul de licență o 40% nota obtinuta pe baza scrisorii de intentie si a CV (in funcție de limba de organizare a programului)*
*Programele de master: 1. Studii Europene (IF și IFR) – limba română 2. Dezvoltare Regională (IF) - limba română 3. European Studies and the EU's Eastern Neighbourhood (IF) - in limba engleza
Evaluarea scrisorii de intentie si a CV-ului va fi facuta după înregistrarea dosarului, de către comisia de admitere. Candidații vor primi rezultatul: Admis / Respins. Candidatilor care vor fi declarati admisi, in urma evaluarii scrisorii de intentie si a CV-ului, li se va lua in calcul nota ‘10’ la determinarea mediei de admitere. Candidatul are libertatea de a alege formatul de prezentare a scrisorilor de intentie si a CV-ului, dar poate opta sa utilizeze acest model de scrisoare.