© Centrul de Studii Europene Facultatea de Drept- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Selectie

Selecția candidaților se va realiza în funcție de următoarele criterii de admitere

o 60% media obţinută la examenul de licență o 40% nota obtinuta pe baza scrisorii de intentie si a CV (in funcție de limba de organizare a programului)*
*Programele de master: 1. Studii Europene (IF și IFR) – limba română 2. Dezvoltare Regională (IF) - limba română 3. European Studies and the EU's Eastern Neighbourhood (IF) - in limba engleza
Evaluarea scrisorii de intentie si a CV-ului va fi facuta după înregistrarea dosarului, de către comisia de admitere. Candidații vor primi rezultatul: Admis / Respins. Candidatilor care vor fi declarati admisi, in urma evaluarii scrisorii de intentie si a CV-ului, li se va lua in calcul nota ‘10’ la determinarea mediei de admitere. Candidatul are libertatea de a alege formatul de prezentare a scrisorilor de intentie si a CV-ului, dar poate opta sa utilizeze acest model de scrisoare.
*candidații cu aceeași medie vor fi departajați prin media anilor de studiu. Repartizarea pe locuri buget/taxă se face în ordinea mediilor de selecţie şi este valabilă un semestru; redistribuirea locurilor finanţate de la buget se face semestrial. **pentru programul de master in limba engleza, candidatii trebuie sa dovedeasca cunoasterea limbii engleze sprin prezentarea  un certificat de competenta lingvistica sau absolvirea unui program de studii in limba engleza. Candidatii care nu poseda un astfel de certificat vor fi evaluati gratuit in cadrul unui interviu organizat la cerere.