© Centrul de Studii Europene Facultatea de Drept- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

TEMATICĂ INTERVIU

Selecția candidaților se va realiza în funcție de următoarele criterii de admitere

o 60% media obţinută la examenul de licență o 40% nota la interviu în limba de predare a programului
*Programele de master: 1. Studii Europene (IF și IFR) – limba română 2. Dezvoltare Regională (IF) - limba română 3. European Studies and the EU's Eastern Neighbourhood (IF) - in limba engleza
Beneficiază de cazare în regim ocazional, în perioada înscrierilor la concursurile de admitere, la tariful de 15 lei/loc/zi în căminul C13 şi 25 lei/loc/zi în căminul C3, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, absolvenţii cu studii de licenţă sau master şi însoţitorii acestora (în limita locurilor disponibile), care fac menţiunea că solicită cazare «în vederea înscrierii la concursul de admitere licenţă/master/şcoală doctorală la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi».
Interviul se va organiza după înregistrarea dosarului, pe baza programării stabilită la înscrierea candidatului (inclusiv pentru cei înscriși on-line). Candidații vor primi rezultatul la interviu pe loc: Admis / Respins. Candidatilor care vor fi declarati admisi, in urma sustinerii interviului, li se va lua in calcul nota ‘10’ la determinarea mediei de admitere. Modalitatea de susținere a probei orale: Interviu în limba programului Interviul va consta în: A.Prezentarea CV-ului B.Discuții pe baza argumentării rolului programului de master ales în dezvoltarea personală Interviu ON-LINE Candidatii care nu pot veni la interviu, pot solicita sustinerea acestuia on-line in baza completarii unei cereri (descarca formular / save link as). Acest formular se poate depune la inscriere sau poate fi trimis prin email la adresa cristian.incaltarau@uaic.ro. Conform procedurii (descarca pdf). candidatii vor fi programati in cel mai scurt timp, interviul se va realiza prin intermediul platformei Skype (disponibila pentru PC, telefon, tableta)