© Centrul de Studii Europene Facultatea de Drept- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Interviul se va organiza după înregistrarea dosarului, pe baza programării stabilită la înscrierea candidatului (inclusiv pentru cei înscriși on-line). Candidații vor primi rezultatul la interviu pe loc: Admis / Respins. Nota candidaților decalarați admiși la interviu care va fi luată în calculul mediei de admitere este „10”. Modalitatea de susținere a probei orale: Interviu în limba română Interviul va consta în: A.Prezentarea CV-ului B.Discuții pe baza argumentării rolului programului de master ales în dezvoltarea personală

TEMATICĂ INTERVIU

Selecția candidaților se va realiza în funcție de următoarele criterii de admitere

o 60% media obţinută la examenul de licență o 40% nota la interviu în limba de predare a programului
*Programele de master: 1. Studii Europene (IF și IFR) – limba română 2. Dezvoltare Regională (IF) - limba română 3. European Studies and the EU's Eastern Neighbourhood (IF) - in limba engleza
Beneficiază de cazare în regim ocazional, în perioada înscrierilor la concursurile de admitere, la tariful de 15 lei/loc/zi în căminul C13 şi 25 lei/loc/zi în căminul C3, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, absolvenţii cu studii de licenţă sau master şi însoţitorii acestora (în limita locurilor disponibile), care fac menţiunea că solicită cazare «în vederea înscrierii la concursul de admitere licenţă/master/şcoală doctorală la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi».