Departamentul de cercetare

Arii tematice

Granturi

Publicatii

Manifestari știintifice

Echipa

 

 

   Arii tematice de cercetare  

Programe

 

 

  • ECONOMIE: economie europeana, politici europene, piata interna, comert si specializare internationala, coopeare transfrontaliera si politica european de vecinatate

  • DEZVOLTARE REGIONALA (disparitati regionale si coeziune, model centru - periferie, poli secundari de crestere, specializare internationala si competitivitate, turism si dezvoltare regionala, investititii straine directe, migratie, guvernare locala si regionala, politica europeana de coeziune

  • ȘTIINȚE POLITICE si adminitratie publica in Europa: sisteme de guvernare și politici europene; societate și cultura europeana;

  • DREPT: drept european, dreptul functiei publice, drept economic si social

 

Prioritati tematice 2010-2020

Urmărind constant ca universitatea noastră să se contureze ca un pol de excelență pe teme prioritare la nivel internațional, dar mai ales să răspundă unor priorități de dezvoltare locală și regională, au fost instituționalizate două arii prioritare de cercetare pentru perioada 2010-2020:

 

1. Competitivitate, dezvoltare regională și convergență in Europa Centrală și de Est

Argument:

Dezvoltarea regională este prioritatea nr. 1 in politicile europene interne, iar zonele periferice prezintă deficite specifice de dezvoltare și convergență, care impun studii complexe interdisciplinare in scopul elaborării și adoptării de politici adecvate. in cazul Regiunii Nord-Est, periferalitatea spațială este asociată periferalității economice, fiind necesare studii sistematice, cercetări empirice realizate cu echipe pluridisciplinare care să asigure o mai bună cunoaștere a potențialului și deficitelor de dezvoltare și să contribuie astfel la adoptarea unor politici favorabile dezvoltării și convergenței. 

 

2. Geopolitică și mediile de afaceri. Uniunea Europeană ca actor global și regional

Argument:

Romania, ca țară de frontieră intr-o zonă de interes specific prioritar a Uniunii Europene nu doar pentru politicile interne, ci și pentru Politica Externă și de Securitate Comună, poate și trebuie să joace un rol cheie in relația cu ”vecinătatea” estică. intr-un astfel de context, Universitatea noastă poate deveni un centru ”gravitațional” de expertiză in educație și cercetare in domeniu, o punte de legătură intre vest și est. Am avut in vedere in dezvoltarea acestei linii de cercetare (și sperăm, in viitor, de educație și formare profesională) interesul instituțiilor europene și a universităților din UE pentru dezvoltarea cooperării pe teme vizand spațiul estic, precum și interesul instituțiilor, studenților și profesorilor din R. Moldova, Ucraina, Belarus, altele, de a coopera cu universitatea noastră. Programele Erasmus Mundus dezvoltate de universitate, proiectele de cooperare transfrontalieră deja derulate,  parteneriatele incheiate și relațiile dezvoltate in ultimii ani, constituie un suport pentru ca Universitatea noastră să devină un actor academic relevant la nivelul cooperării internaționale pe linia Vest - Est, prin dezvoltarea expertizei in domeniu.

 

 

 

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro