Prima pagina Prezentare CEJM Echipa proiect Activitati Rezultate Centrul de Studii Europene

 

PREZENTAREA PROIECTULUI CEJM


 

Aplicarea proiectului in UAIC Iasi urmareste constituirea unei platforme de competente academice si profesionale de inalt nivel asupra problematicii europene in perspectiva interdisciplinara. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • integrarea competentelor multidisciplinare in studii europene ale universitatii si valorificarea superioara a potentialului didactic si de cercetare, precum si cresterea vizibilitatii resurselor la nivel european si national;

 • promovarea si sustinerea performantei si a excelentei in domeniul educatiei si al cercetarii in studii europene;

 • deschiderea catre societatea civila prin  promovarea conceptului «Universitatea in societate » ;

 • formarea unei noi generatii de specialisti in domeniul studiilor europene capabili sa genereze valoare adaugata la nivel european in procesul de invatamant, in domeniul cercetarii, al dezvoltarii institutioanle si al promovarii cooperarii euroepene inter-universitare

 • dezvoltarea parteneriatului si cooperarii cu alte universitati din Uniunea Europeana, cu universitati din tari terte, dar si cu actori ai societatii civile;

 • generarea de noi oportunitati pentru transfer de cunoastere si expertiza la nivel european si international prin participare la proiecte si retele de cercetare  (in principal, in cadrul FP7 si al programelor JM)

 • cresterea complementaritatii intre cercetare si educatie, precum si cresterea gradului de raportare a programelor/activitaitilor universitare in domeniul studiilor europene la nevoile societatii civile, cu impact din perspectiva obiectivelor programului LLP (de formare profesionala,  de cunoastere si intelegere a procesului de integrare europeana, de adaptare a activitatilor la cerintele unui mediu inalt competitiv, de dezvoltare  a sentimentului  de apartenenta la cetatenia europeana, promovarea dialogului intercultural, etc)

 •  stimularea interesului pentru cunoastere, educatie si formare profesionala in domeniul studiilor europene prin noi oportunitati, atractivitate, adaptabilitate la cerintele pietei, ale mediului de afaceri;  

 

Continutul si metodologia de aplicarea a proiectului sunt concepute pentru a raspunde urmatoarelor doua prioritati specifice ale programului Jean Monnet:

 

 A. exploatarea resurselor interdisciplinare in domeniul studiilor europene

Proiectul este aplicat in cadrul Centrului de Studii Europene asociind resurse didactice si de cercetare din mai multe facultati: istorie, economie, drept, stiinte politice, stiinte administrative, sociologie.

Elementul definitoriu al proiectul il constituie interdisciplinaritatea, prin:

 • continutul Catedrei Jean Monnet "Economia si politica integrarii europene" si continutul activitatilor didactice noi organizate in cadrul proiectului este interdisciplinar;

 • evenimentele se adreseaza specialistilor pe  diverse discipline ale studiilor europene si  prevad participarea mai multor facultati din universitate,  integrand astfel  resurse academice din specilaizari diferite;

 • publicul tinta al evenimentelor  este format din studenti, profesori, cercetatori - de profiluri de specialitate variate;

 • rezultatele proiectului vor include resurse din toate specializarile domeniului si urmaresc generarea de valoare adaugata in planul competentelor didactice si de cercetare in domeniul studiilor privind integrarea europeana;

 • tinerii inclusi in proiect provind din mai multe domenii de specializare.

 B. deschiderea catre societatea civila

Proiectului integreaza deschiderea catre societatea civila ca pe o prioritate complementara, cu rolul de a sustine  promovarea conceptului « Universitatea in societate » - unul din obiectivele strategice ale universitatii.

Proiectul include cursuri scurte, mese rotunde, dezbateri adaptate nevoilor de cunoastere si formare profesionala ale mediului decizional public si privat, precum si seria de conferinte/ateliere « L'Union Europeenne : une culture plurielle« ,adresate publicului larg. Toate acestea vizeaza atat contributia Universitatii la diseminarea de cunostinte referitoare la  procesul de integrare europeana, cat si promovarea valorilor europene fundamentale, constientizarea importantei  diversitatii culturale si istorice a Europei precum si a sentinmentului de apartenenta la un spatiu comun de valori si la cetatenia euroepana, a tolerantei si intelegerii reciproce (voir F2.3.)

 

 

 

THE CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES
Bulevardul Carol I, nr. 19, Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.201.318
studeur@uaic.ro