Prima pagina   Despre   Echipa   Activitati   Rezultate  Resurse   Centrul de Studii Europene

 

Catedra Jean Monnet Ad Personam este coordonata de prof.univ.dr. Gabriela Carmen PASCARIU, director al Centrului de Studii Europene de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Catedra Jean Monnet Ad Personam a fost inființată in septembrie 2013. Activitățile Catedrei Jean Monnet Ad Personam pot fi impărțite in activități de predare, de cercetare, de diseminare și organizare de evenimente.

 

Obiectivul general al proiectului este promovarea și stimularea excelenței in activitățile didactice, in activitățile de cercetare și de diseminare pe tematică privind integrarea europeană. Impactul estimat al proiectului se referă la achiziționarea de cunoștințe multidisciplinare privind procesul de integrare europeană; dezvoltarea competențelor de ințelegere și analiză a mediului european; promovarea cursurilor de integrare europeană in cadrul unei curricule și a unor programe de specializare care nu sunt asociate cu domenii care includ de obicei teme europene; creșterea componentei de formare a universității și a portofoliului de cursuri de formare; sprijinirea formării de specialiști in domeniul accesării fondurilor structurale și de coeziune; dezvoltarea competențelor didactice ale cadrelor didactice incluse in proiect, prin stimularea interesului lor de a crea cursuri noi, conținuturi noi, metodologii noi; imbunătățirea performanțelor universității in cercetare in domeniul studiilor europene; creșterea gradului de relaționare intre programele / activitățile universității in domeniul studiilor europene; creșterea vizibilității resurselor și a rezultatelor didactice, a cercetării la nivel local, regional, național și internațional; dezvoltarea de parteneriate cu alte universități și cooperare transfrontalieră.

 

Jean Monnet Chair Ad Personam
CEJM
EJES
CESWP

Acest proiect este cofinantat prin programul Lifelong Learning - Uniunea Europeana:  Jean Monnet Chair Ad Personam Grant No. 2013-3015 / 001 - 001  "EU sustainable development, regional cohesion and European policies" (application no. 542962-LLP-1-2013-1-RO-AJM-CL)

Aceasta pagina reflecta doar opinia autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă modul in care este utilizata informatia din aceasta pagina.

 

 

 

 

© THE CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES - Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
Blvd. Carol I, nr. 19, Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.201818
studeur@uaic.ro