Depre departament

 Granturi

 Publicatii

 Evenimente

 Echipa

 
 
   Cristian iNCALȚĂRĂU
 

 Cercetător științific dr. (III)

  Cristian incalţărău este cercetător in cadrul Centrului de Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Principalul său domeniu de interes vizează dinamica relaţiei bilaterale mobilitatea forței de muncă - dezvoltare (migrația internă/internațională și impactul asupra regiunii/țării de origine, economia remitențelor, tranziția migrației). Ca cercetător post-doctoral in cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”, aceasta este, de asemenea, preocupat de economia sănătății și analiza serviciilor in sănătate (metode folosite in economia sănătății, impactul microeconomic/macroeconomic al bolilor cronice, adoptarea Modelului de ingrijire al bolilor cronice in Romania). in perioada Octombrie - Februarie 2012 a obținut un stagiu de cercetare in cadrul Institutului pentru Economie Internațională din cadrul Universității de Economie și Afaceri din Viena, avand ca temă - Consecințele economice ale emigrării forței de muncă din Romania. incepand cu anul 2009 a devenit editor executiv al publicaţiei ştiinţifice CES Working Papers, editată de Centrul de Studii Europene.
Printre cele mai relevante cercetări ale acestuia amintim: The effects induced by the recent economic crisis on the labour market policies in Romania (2014), The attractiveness of the EU states. What does migration indicate? (2014) The impact of remittances on consumption and investment in Romania (2012) sau Remittances and Economic Growth (2011)
CONTACT cristian.incaltarau@uaic.ro +40.232.201.102 int. 2437
 
Arii de interes: Migrația forței de muncă,
Piața forței de muncă,
Migrația și Dezvoltarea regională
                                      
   
Lista publicatiilor

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro