Angajari  

Programe

 

 

ANUNŢ PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

 

In vederea ocupării posturilor vacante pentru anul universitar 2021-2022 cu personal didactic asociat din afara instituţiei, conform Procedurii privind elaborarea şi aprobarea statelor de funcţii pentru activitatea didactică şi de cercetare şi suplinirea posturilor vacante sau rezervate, pct. 7.1.2.14 alin. c) persoanele interesate, care indeplinesc condiţiile minime cerute pentru ocuparea postului respectiv, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi Metodologia UAIC privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare, sunt invitate ca, pană la data de 11.09.2021, ora 10.00, să depună la secretariatul CSE o cerere in acest sens, cu menţionarea postului sau disciplinei vizate, și un dosar care trebuie să cuprindă CV şi documentele care atestă indeplinirea condiţiilor minime.

Interviul va avea loc in data de 13 septembrie 2021, incepand cu ora 14. Interviul se va derula doar cu candidații, care nu au avut calitatea de cadru didactic asociat in anul universitar 2020-2021

Dosarele vor fi analizate şi evaluate sub rezerva aprobării statelor de funcţii conform procedurilor in vigoare, iar rezultatele definitive vor fi anunţate după şedinţa Senatului UAIC din 23.09.2019.

 

 

CURSURI FORMARE PROFESIONALA

 

 

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro