StudenTi zi

Studenti ID

Documentare

Ghid de studii

Programe analitice

Regulamente

Informatii utile

Oportunitati 

 

 

  Programe analitice / Fisele displinelor  

Programe

 

 

MASTER IN STUDII EUROPENE

Plan de invatamant 2015 - 2017 | Studii Europene


SEMESTRUL I

 1. Istoria Europei și a construcţiei europene (sec. XX)

 2. Integrare economică europeană

 3. Teoriile integrării și sistemul de guvernare multinivel Ón UE

  • Modul 1: Teoriile integrării,

  • Modul 2: Sistemul politic al UE,

  • Modul 3: Regiunea Ón sistemul de guvernare multinivel Ón UE

 4. Drept european

  • Modul 1: Izvoare și ordine juridică

  • Modul 2: Drept instituţional european

 5. Metodologia cercetării

  • Modul 1: Informarea și documentarea europeană

  • Modul 2: Scrierea și prezentarea lucrărilor știinţifice

  • Modul 3: Metode de analiză cantitativă și calitativă

 

SEMESTRUL II

 1. Politici europene și guvernanţă economică Ón UE

 2. Strategii şi politici de dezvoltare durabilă

 3. Democraţie Ón Uniunea Europeană: actori şi procese

 4. Imaginarul politic şi formarea identităţilor europene

SEMESTRUL III

 

Pachetul I - modul Afaceri europene

 1. Mediul european al afacerilor

 2. Strategii de afaceri

 3. Dreptul european al afacerilor

 4. Pieţe financiare europene

Pachetul II - modul Politică şi integrare europeană

 1. Sisteme politice europene: abordare comparativă

 2. Procesul politicilor publice Ón ţările europene

 3. Diplomaţie şi negociere Ón Europa contemporană

 4. Politica externă și de securitate comună

Pachetul III - modul Drept european

 1. Dreptul european al afacerilor

 2. Protecţia europeană a drepturilor omului și a minorităţilor naţionale

 3. Drept social european

 4. Drept financiar public european

Pachetul IV - modul Administraţie publică Ón Uniunea Europeană

 1. Economia sectorului public

 2. Sisteme administrative europene comparate

 3. Dreptul funcţiei publice europene

 4. Guvernanţă și dezvoltare locală: modele și practici europene

SEMESTRUL IV

 1. Uniunea Europenă Ón sistemul relaţiilor internaţionale

  • Modul 1: UE ca actor global

  • Modul 2: Europa lărgită și politica de vecinătate

 2. Managementul proiectelor

 3. Discipline opţionale

PO1

 1. Industrii inovative, creativitate și dezvoltare tehnologică Ón UE

 2. Globalizarea și noua ordine mondială

 3. Antreprenoriat și etică Ón afaceri

PO2

 1. Practica de specialitate

 2. Proiect de cercetare

Discipline facultative

 

 

 

 

 

 

MASTER IN DEZVOLTARE REGIONALA

Plan de invatamant 2015 - 2017  Dezvoltare Regionala


 

SEMESTRUL I

 1. Economia dezvoltării: teorii, modele, politici

 2. Integrare economică europeană

 3. Regionalism, regiune și guvernare multinivel Ón UE

 4. Drept european

 5. Metodologia cercetării

 

SEMESTRUL II

 1. Managementul proiectelor

 2. Politici europene și guvernanţă economică Ón UE

 3. Strategii şi politici de dezvoltare durabilă

 4. Regionalism și democrație Ón UE

SEMESTRUL III

 1. Economie şi politici regionale

 2. Economia sectorului public

 3. Analiza regională şi urbană

 4. Planificare strategică Ón dezvoltarea regională și amenajarea teritoriului

SEMESTRUL IV

 1. Managementul fondurilor structurale și de coeziune

 2. Seminarii și aplicații de managementul proiectelor

 3. Discipline opţionale
  OP1

OP2

 

 

 

 


CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES - Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
Bulevardul Carol I, nr. 19,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro