StudenTi zi

Studenti ID

Documentare

Ghid de studii

FISE DISCIPLINE

Regulamente

Informatii utile

Oportunitati 

 

 

  Programe analitice / Fisele displinelor  

Programe

 

 

 

 

MASTER IN STUDII EUROPENE

Plan de invatamant Studii Europene 2015 - 2017

Plan de invatamant Studii Europene 2016 - 2018

Plan de invatamant Studii Europene 2017 - 2019

 


SEMESTRUL I

 1. Istoria Europei și a construcţiei europene (sec. XX)*

 2. Integrare economică europeană

 3. Teoriile integrării și sistemul de guvernare multinivel in UE

  • Modul 1: Teoriile integrării,

  • Modul 2: Sistemul politic al UE,

  • Modul 3: Regiunea in sistemul de guvernare multinivel in UE

 4. Drept european*

  • Modul 1: Izvoare și ordine juridică

  • Modul 2: Drept instituţional european

 5. Metodologia cercetării*

  • Modul 1: Informarea și documentarea europeană

  • Modul 2: Scrierea și prezentarea lucrărilor știinţifice

  • Modul 3: Metode de analiză cantitativă și calitativă

 

SEMESTRUL II

 1. Politici europene și guvernanţă economică in UE*

 2. Strategii şi politici de dezvoltare durabilă*

 3. Democraţie in Uniunea Europeană: actori şi procese*

 4. Imaginarul politic şi formarea identităţilor europene*

SEMESTRUL III

 

Pachetul I - modul Afaceri europene

 1. Mediul european al afacerilor

 2. Strategii de afaceri

 3. Dreptul european al afacerilor*

 4. Pieţe financiare europene*

Pachetul II - modul Politică şi integrare europeană

 1. Sisteme politice europene: abordare comparativă

 2. Procesul politicilor publice in ţările europene

 3. Diplomaţie şi negociere in Europa contemporană

 4. Politica externă și de securitate comună

Pachetul III - modul Drept european

 1. Dreptul european al afacerilor*

 2. Protecţia europeană a drepturilor omului și a minorităţilor naţionale

 3. Drept social european*

 4. Drept financiar public european*

Pachetul IV - modul Administraţie publică in Uniunea Europeană

 1. Economia sectorului public

 2. Sisteme administrative europene comparate

 3. Dreptul funcţiei publice europene

 4. Guvernanţă și dezvoltare locală: modele și practici europene

SEMESTRUL IV

 1. Uniunea Europenă in sistemul relaţiilor internaţionale*

  • Modul 1: UE ca actor global

  • Modul 2: Europa lărgită și politica de vecinătate

 2. Managementul proiectelor*

 3. Discipline opţionale

PO1

 1. Industrii inovative, creativitate și dezvoltare tehnologică in UE

 2. Globalizarea și noua ordine mondială

 3. Antreprenoriat și etică in afaceri

PO2

 1. Practica de specialitate

 2. Proiect de cercetare*

Discipline facultative

 

* reactualizate in 2018

 

 

 

 

MASTER IN DEZVOLTARE REGIONALA

Plan de invatamant 2015 - 2017  Dezvoltare Regionala

Plan de invatamant 2016 - 2018  Dezvoltare Regionala

Plan de invatamant 2017 - 2019  Dezvoltare Regionala

 


 

SEMESTRUL I

 1. Economia dezvoltării: teorii, modele, politici

 2. Integrare economică europeană

 3. Regionalism, regiune și guvernare multinivel in UE*

 4. Drept european*

 5. Metodologia cercetării*

 

SEMESTRUL II

 1. Managementul proiectelor*

 2. Politici europene și guvernanţă economică in UE

 3. Strategii şi politici de dezvoltare durabilă*

 4. Regionalism și democrație in UE*

SEMESTRUL III

 1. Economie şi politici regionale

 2. Economia sectorului public*

 3. Analiza regională şi urbană*

 4. Planificare strategică in dezvoltarea regională și amenajarea teritoriului*

SEMESTRUL IV

 1. Managementul fondurilor structurale și de coeziune

 2. Seminarii și aplicații de managementul proiectelor

 3. Discipline opţionale
  OP1

OP2

* reactualizate in 2018

 

 

 

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro