Despre CSE

Misiune

Programe CSE

Echipa CSE

Colaboratori

Parteneriate

Contact

  
 

 

  Misiune  

Programe

 

Centrul de Studii Europene promoveaza dimensiunea europeana a educatiei și formarii profesionale, dezvolta cercetarea in domeniul studiilor europene, contribuie la o mai buna cunoaștere și intelegere a procesului de integrare europeana si a exigentelor de participare a Romaniei la acest proces din perspectiva multi si interdisciplinara.

 Prioritatile strategice ale CSE sunt:

  • initierea și dezvoltarea educatiei si formarii profesionale in domeniul studiilor europene și al strategiilor/politicilor de dezvoltare regionala;

  • extinderea și consolidarea disciplinelor de studii europene in institutiile de educatie secundara și universitara;

  • dezvoltarea cercetarii știintifice in domeniul integrarii europene cu focalizare pe extinderea UE catre tarile central și est europene și ameliorarea perspectivelor de integrare prin dezvoltare regionala;

  • dezvoltarea de parteneriate europene in domeniul educatiei si cercetarii, in cadrul programelor ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, JEAN MONNET, FP7, ESPON, altele;

  • promovarea mobilitatilor educationale si de cercetare pentru specialisti si studenti;

  • facilitarea și promovarea informarii publicului larg in diferite domenii de interes;

  • furnizarea de sprijin profesional pentru elaborarea și managementul proiectelor de dezvoltare regionala.

 

Deschiderea Centrului de Studii Europene catre publicul larg prin dialog si parteneriat, constituie, de asemenea, un suport pentru :

  • promovarea valorilor europene si a drepturile cetatenilor europeni

  • inducerea, diseminarea și institutionalizarea ideilor de apartenenta la civilizatia europeana și a sincronizarii cu modelul UE;

  • formarea unei optiuni responsabile a cetatenilor și comunitatilor locale privind integrarea europeana, in spiritul valorilor individualismului, civismului și rationalismului economic occidental, care au generat Europa moderna.

 

 

REGULAMENTE

In Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași studiile de masterat ZI+ID se organizeaza in conformitate cu Legea Educatiei Nationale (2011), a Cartei Universitare UAIC și a regulamentelor specifice:

 

Documente privind organizarea CSE

 

 

CURSURI FORMARE PROFESIONALA

 

 

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro