Prima pagina Despre noi Cursuri Formatori Inscrieri Contact Centrul de Studii Europene
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Mercantizor | Merchandiser
PRINCIPII, METODE ŞI STANDARDE iN MERCANTIZAREA MĂRFURILOR. FORMAREA COMPETENŢELOR DE MERCHANDISER (MERCANTIZOR) Certificatele eliberate absolventilor sunt emise de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Merchandiserul (Mercantizorul) este angajatul furnizorului sau a unei firme prestatoare de servicii de merchandising. in clasificarea COR din România termenul echivalent al merchandiserului este mercantizor introdus prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitatii de Şanse nr. 170 / 10.03.2008, publicat in Monitorul Oficial din aceeaşi dată. Ocupaţia de mercantizor este la pagina 3, poziţia 129, cod 342102(Grupa majora 3, Subgrupa majora 34, Grupa minora 342, Grupa de baza 3421) Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale) Conceptul de Merchandising ”Merchandising-ul apropie mărfurilor de ochii şi mâinile cumpărătorilor” Profitul reprezintă obiectivul fiecărui om de afaceri. in lumea dură a concurenţei, sub egida emancipării consumatorului, din ce in ce mai educat şi exigent, comerciaţii sunt mereu provocaţi de a găsi soluţii pentru creşterea vânzărilor. Cu toate acestea, eforturile pentru atingerea acestui obiectiv nu sunt eficace doar datorită strategiilor stabilite unilateral  de către comercianţi, in funcţie de dorinţa lor de a obţine un profit cât mai mare; acestea trebuie să ţină cont de modul in care reacţionează consumatorul la punctul de vânzare, in faţa raftului. incepând de azi, comerţul va trebui să substituie in vânzare argumentarea verbală prin cea vizuală. Modul in care este aranjat magazinul, amplasarea produsului pe raft astfel incât să fie vizibil determină consumatorii să cumpere mai mult, cu un procent de până la 30%. Procesul de vânzare nu este decât un proces de comunicare vizuală, văzul reprezentând 80% din percepţia umană, auzul implică 10% iar restul de 10% simţul tactil, mirosul şi gustul. Aceasta inseamnă că vizualul este fundamental pentru a vinde, la fel ca şi participarea clientului in procesul de cumpărare. Conform studiilor, 60% dintre consumatori iau decizia finală asupra produsului pe care-l cumpără chiar la raft, dacă produsul respectiv este amplasat şi prezentat atractiv, chiar dacă ei nu şi-au planificat asta inainte de a vizita magazinul. MERCHANDISING-ul oferă această posibilitate prin apropierea mărfurilor de ochii şi mâinile cumpărătorilor. Un bun plan de MERCHANDISING permite ca produsul să se prezinte singur şi să se ofere mai bine clientului deoarece Marfa care nu se vede, nu se vinde. „Merchandising-ul serveşte pentru a vinde mai mult şi mai bine in mod direct”. MERCHANDISING-ul este soluţia pentru ca aceste eforturi să ducă direct la profitabilitate. MERCHANDISING-ul reprezintă constituie un ansamblu de tehnici pentru rentabilizarea şi gestionarea la maxim a punctului de vânzare. Reprezintă toate măsurile la punctul de vânzare pentru a sprijini vânzările. MERCHANDISING-ul inseamnă Produsul potrivit, la Locul potrivit, Momentul potrivit, in Cantităţi potrivite şi la Preţul potrivit. MERCHANDISING-ul susţine creşterea vânzărilor la punctul de vânzare stimulând cumpărarea la impuls, in faţa raftului prin organizarea magazinului şi a metodelor de vânzare in funcţie de mai mulţi factori. Programa cursului 1. Merchandising-ul -  „marketingul punctului de vânzare”: definiţii şi principii 2. Stabilirea planului de merchandising. Crearea bazelor de date. 3. Principiile merchandising in conceperea şi organizarea punctului de vânzare. Crearea „punctelor fierbinţi” de cumpărare. 4. Aşezarea produselor pe mobilierul de expunere. 5. Merchandising operaţional. Principii şi tehnici in crearea planogramelor. Cross-merchandising. Geo-merchandising. 6. Managementul categoriei. 7. Principii şi tehnici in crearea catalogului de merchandising. 8. Comunicarea la punctul de vânzare. Tehnici de promovare la punctul de vânzare (organizarea de evenimente, demonstraţiile, sampling-ul, degustarea, etc.) UN CURS DE MERCHANDISING oferă avantaje tuturor persoanelor care doresc: o carieră in meseria de merchandiser/mercantizor; creşterea vânzărilor şi profitabilităţii punctului de vânzare in comerţul en-detaille, indiferent de domeniu (FCGM, farmacii, librării, târguri, expoziţii şi evenimente, pieţe agro-alimentare, staţii de benzinărie, show-room auto, magazin de expunere mobilier) şi dimensiuni (tarabă, chioşc, depozite cu vânzare, supermagazin, supermarket); organizarea şi amenajarea eficientă, eficace şi profitabilă a vitrinelor Cui se adresează: studenţilor şi masteranzilor de la specializările din domeniul economic (ECTS, Marketing, Afaceri Internaţionale, Managementul oganizaţiilor, etc.), Comunicare şi Relaţii Publice şi de la alte specializări, angajaţilor, factorilor de conducere şi intrepinzătorilor din sfera comerţului, persoanelor care doresc să işi formeze competenţe in meseria de merchandiser/mercantizor. Condiţii de inscriere: persoane care au diplomă de liceu/licenţă/master Programa cursului 1. Merchandising-ul -  „marketingul punctului de vânzare”: definiţii şi principii (4 ore) 2. Stabilirea planului de merchandising (4 ore) 3. Principiile merchandising in conceperea şi organizarea punctului de vânzare. Crearea „punctelor fierbinţi” de cumpărare (6 ore) 4. Aşezarea produselor pe mobilierul de expunere (4 ore) 5. Merchandising operaţional. Principii şi tehnici in crearea planogramelor. Cross-merchandising. Geo-merchandising (10 ore) 6. Managementul categoriei (6 ore) 7. Principii şi tehnici in crearea catalogului de merchandising (4 ore) 8. Comunicarea la punctul de vânzare. Tehnici de promovare la punctul de vânzare (organizarea de evenimente, demonstraţiile, sampling-ul, degustarea, etc.) (2 ore) Participantii vor primi certificate de absolvire din partea Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, certificate recunoscute in condiţiile legislaţiei specifice in vigoare.
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
PRINCIPII, METODE ŞI STANDARDE iN MERCANTIZAREA MĂRFURILOR. FORMAREA COMPETENŢELOR DE MERCHANDISER (MERCANTIZOR) Certificatele eliberate absolventilor sunt emise de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Merchandiserul (Mercantizorul) este angajatul furnizorului sau a unei firme prestatoare de servicii de merchandising. in clasificarea COR din România termenul echivalent al merchandiserului este mercantizor introdus prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitatii de Şanse nr. 170 / 10.03.2008, publicat in Monitorul Oficial din aceeaşi dată. Ocupaţia de mercantizor este la pagina 3, poziţia 129, cod 342102(Grupa majora 3, Subgrupa majora 34, Grupa minora 342, Grupa de baza 3421) Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale) Conceptul de Merchandising ”Merchandising-ul apropie mărfurilor de ochii şi mâinile cumpărătorilor” Profitul reprezintă obiectivul fiecărui om de afaceri. in lumea dură a concurenţei, sub egida emancipării consumatorului, din ce in ce mai educat şi exigent, comerciaţii sunt mereu provocaţi de a găsi soluţii pentru creşterea vânzărilor. Cu toate acestea, eforturile pentru atingerea acestui obiectiv nu sunt eficace doar datorită strategiilor stabilite unilateral  de către comercianţi, in funcţie de dorinţa lor de a obţine un profit cât mai mare; acestea trebuie să ţină cont de modul in care reacţionează consumatorul la punctul de vânzare, in faţa raftului. incepând de azi, comerţul va trebui să substituie in vânzare argumentarea verbală prin cea vizuală. Modul in care este aranjat magazinul, amplasarea produsului pe raft astfel incât să fie vizibil determină consumatorii să cumpere mai mult, cu un procent de până la 30%. Procesul de vânzare nu este decât un proces de comunicare vizuală, văzul reprezentând 80% din percepţia umană, auzul implică 10% iar restul de 10% simţul tactil, mirosul şi gustul. Aceasta inseamnă că vizualul este fundamental pentru a vinde, la fel ca şi participarea clientului in procesul de cumpărare. Conform studiilor, 60% dintre consumatori iau decizia finală asupra produsului pe care-l cumpără chiar la raft, dacă produsul respectiv este amplasat şi prezentat atractiv, chiar dacă ei nu şi-au planificat asta inainte de a vizita magazinul. MERCHANDISING-ul oferă această posibilitate prin apropierea mărfurilor de ochii şi mâinile cumpărătorilor. Un bun plan de MERCHANDISING permite ca produsul să se prezinte singur şi să se ofere mai bine clientului deoarece Marfa care nu se vede, nu se vinde. „Merchandising-ul serveşte pentru a vinde mai mult şi mai bine in mod direct”. MERCHANDISING-ul este soluţia pentru ca aceste eforturi să ducă direct la profitabilitate. MERCHANDISING-ul reprezintă constituie un ansamblu de tehnici pentru rentabilizarea şi gestionarea la maxim a punctului de vânzare. Reprezintă toate măsurile la punctul de vânzare pentru a sprijini vânzările. MERCHANDISING-ul inseamnă Produsul potrivit, la Locul potrivit, Momentul potrivit, in Cantităţi potrivite şi la Preţul potrivit. MERCHANDISING-ul susţine creşterea vânzărilor la punctul de vânzare stimulând cumpărarea la impuls, in faţa raftului prin organizarea magazinului şi a metodelor de vânzare in funcţie de mai mulţi factori. Programa cursului 1. Merchandising-ul -  „marketingul punctului de vânzare”: definiţii şi principii 2. Stabilirea planului de merchandising. Crearea bazelor de date. 3. Principiile merchandising in conceperea şi organizarea punctului de vânzare. Crearea „punctelor fierbinţi” de cumpărare. 4. Aşezarea produselor pe mobilierul de expunere. 5. Merchandising operaţional. Principii şi tehnici in crearea planogramelor. Cross-merchandising. Geo-merchandising. 6. Managementul categoriei. 7. Principii şi tehnici in crearea catalogului de merchandising. 8. Comunicarea la punctul de vânzare. Tehnici de promovare la punctul de vânzare (organizarea de evenimente, demonstraţiile, sampling-ul, degustarea, etc.) UN CURS DE MERCHANDISING oferă avantaje tuturor persoanelor care doresc: o carieră in meseria de merchandiser/mercantizor; creşterea vânzărilor şi profitabilităţii punctului de vânzare in comerţul en-detaille, indiferent de domeniu (FCGM, farmacii, librării, târguri, expoziţii şi evenimente, pieţe agro-alimentare, staţii de benzinărie, show-room auto, magazin de expunere mobilier) şi dimensiuni (tarabă, chioşc, depozite cu vânzare, supermagazin, supermarket); organizarea şi amenajarea eficientă, eficace şi profitabilă a vitrinelor Cui se adresează: studenţilor şi masteranzilor de la specializările din domeniul economic (ECTS, Marketing, Afaceri Internaţionale, Managementul oganizaţiilor, etc.), Comunicare şi Relaţii Publice şi de la alte specializări, angajaţilor, factorilor de conducere şi intrepinzătorilor din sfera comerţului, persoanelor care doresc să işi formeze competenţe in meseria de merchandiser/mercantizor. Condiţii de inscriere: persoane care au diplomă de liceu/licenţă/master Programa cursului 1. Merchandising-ul -  „marketingul punctului de vânzare”: definiţii şi principii (4 ore) 2. Stabilirea planului de merchandising (4 ore) 3. Principiile merchandising in conceperea şi organizarea punctului de vânzare. Crearea „punctelor fierbinţi” de cumpărare (6 ore) 4. Aşezarea produselor pe mobilierul de expunere (4 ore) 5. Merchandising operaţional. Principii şi tehnici in crearea planogramelor. Cross-merchandising. Geo-merchandising (10 ore) 6. Managementul categoriei (6 ore) 7. Principii şi tehnici in crearea catalogului de merchandising (4 ore) 8. Comunicarea la punctul de vânzare. Tehnici de promovare la punctul de vânzare (organizarea de evenimente, demonstraţiile, sampling-ul, degustarea, etc.) (2 ore) Participantii vor primi certificate de absolvire din partea Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, certificate recunoscute in condiţiile legislaţiei specifice in vigoare.
Menu