Prima pagina Despre noi Cursuri Formatori Inscrieri Contact Centrul de Studii Europene
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Descriere curs Formatorul este specialistul in formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de  formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate in instituţii specializate sau la locul de muncă.  Ca urmare, un formator este conform standardului ocupaţional:       Conceptor al programelor de formare, pe baza documentelor normative in vigoare, a standardelor ocupaţionale / de pregătire profesională  şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate - inclusiv al celui de formare a formatorilor.         Proiectant al programelor şi al activităţilor de formare, pe baza identificării nevoii şi cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu  de activitate.       Organizator al programelor de formare, asigurand toate condiţiile necesare desfăşurării optime a programului de formare.         Facilitator al procesului de invăţare şi de dezvoltare prin crearea unor situaţii de invăţare adecvate dezvoltării competenţelor profesionale  care se constituie in ţinte ale formării.       Evaluator al competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii ca formator.         Evaluator al programelor de formare - atat al celor proprii, cat şi al programelor de formare propuse spre evaluare in vederea autorizării.         Persoană care invaţă pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltandu-şi permanent propriile competenţe de formator.   Categorii de formatori:  Formatorul responsabil cu activităţile teoretice şi practice de dezvoltare a competenţelor indiferent de nivelul de calificare la care lucrează.  El lucrează ca formator (cu normă intreagă sau fracţiune de normă) in instituţii de formare, dar poate fi şi angajatul unei organizaţii  (indiferent de natura ei) care are o structură responsabilă cu formarea propriilor angajaţi.   Formatorul responsabil cu activităţile practice de dezvoltare a competenţelor profesionale. El lucrează ca formator (cu normă intreagă sau  fracţiune de normă) in instituţii de formare dar poate fi şi angajat al unei organizaţii (indiferent de natura ei) care are o structură  responsabilă cu formarea angajaţilor proprii.    Indrumătorul de practică din cadrul intreprinderilor şi altor organizaţii. El este responsabil cu activităţile practice de dezvoltare a  competenţelor profesionale in condiţii reale de muncă, in organizaţia in care lucrează. El este angajat al acesteia pe un post de conducere  sau de execuţie şi, ca indrumător de practică, el poate fi sau nu degrevat de sarcinile obişnuite de lucru.   Formatorul de formatori:    cuprinde competenţe obligatorii (de bază), care trebuie demonstrate de toţi formatorii numiţi mai sus, indiferent  de nivelul de calificare şi competenţe opţionale, care trebuie demonstrate cu precădere de anumite categorii de formatori. Formatorii care  deţin numai competenţele de bază (obligatorii), realizează, de regulă, un program de formare conceput de alţi formatori, pot lucra in echipe  cu alţi formatori, pot indruma practica in producţie şi pregătirea ucenicilor.     Competenţele opţionale vor fi formate numai impreună cu sau ulterior dobandirii / evaluării competenţelor de bază (obligatorii), conţinutul lor fiind  adiacent competenţelor de bază. Astfel, formatorii implicaţi in managementul programelor de formare şi / sau personalul furnizorilor de formare cu  funcţii manageriale vor deţine, in funcţie de domeniul de specializare, una sau mai multe dintre unităţile opţionale de competenţă (Marketing-ul  formării, Proiectarea programelor de formare, Organizarea programelor şi a stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii  programelor de formare).   OBIECTIVELE SPECIFICE Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea in munca și in domeniul situațiilor de urgență Pregătirea programului / stagiului de formare Pregătirea formării practice Realizarea activităților de formare Evaluarea participanților la formare Evaluarea programului / stagiului de formare Evaluarea finala va consta in doua probe:  Testul scris (grila) - pondere de 50% din nota finala și Proba practica (prezentarea unui proiect) - pondere de 50% din nota finala Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei.
Formator de formatori
FORMATOR DE FORMATORI Cod COR: 242402 -  autorizat ANC 2013
Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei. Cursul se adreseaza doar celor care au absolvit studii superioare (licenta)
Perioada de inscriere:  Termen limita: 28 iulie Pentru informații privind procedura de inscriere accesați aceasta pagină Documentele de inscriere pot fi trimise si prin e-mail ORAR provizoriu Mi. 02 aug | 16.00-20.00 Jo. 03 aug | 16.00-20.00 Vi. 04 aug | 16.00-20.00 Sa.  05 aug | 09.00-18.00 Du. 06 aug | 09.00-16.00 06.08-10.08 | Pregatire proba practica Examen | Data exacta a examenului va fi stabilita de ANC si va fi anuntata ulterior. Examenele se organizeaza in zilele de vineri (dupa ora 17.00) sau sambata
Curs de specializare
Daniela Tatiana AGHEORGHIESEI
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
Este profesor universitar doctor la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor. Ariile sale de predare si expertiza academica si profesionala sunt management, etica in afaceri si in administratia publica si merchandising. A participat ca expert la formularea grilei de calificari pentru programele de studii din invatamantul superior.
CURSURI: Formator de formatori
Elena SEGHEDIN
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
Este lector universitar doctor la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale educatiei (UAIC) și are peste 15 ani de experiență ca formator fiind implicată in multiple colaborări pentru proiecte de formare si monitorizare a activitatilor de dezvoltare profesionala (Ministerul Educatiei in colaborare cu UNICEF, World Bank; British Council Romania, Fundaţia EuroEd Iaşi, Learn& Vision Cluj-Napoca, IRMED Iasi, InfoEducatia Iasi, CCD-uri din Iasi, Bacau, Piatra Neamt, Baia Mare, Vaslui, Suceava s.a.).
CURSURI: Formator de formatori
Formatori
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Descriere curs Formatorul este specialistul in formare care proiectează, derulează,  evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de  formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate in instituţii  specializate sau la locul de muncă. Ca urmare, un formator este conform standardului ocupaţional:       Conceptor al programelor de formare, pe baza documentelor  normative in vigoare, a standardelor ocupaţionale / de pregătire  profesională şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate  - inclusiv al celui de formare a formatorilor.         Proiectant al programelor şi al activităţilor de formare, pe baza  identificării nevoii şi cererii de formare dintr-un anumit sector sau  domeniu de activitate.       Organizator al programelor de formare, asigurand toate condiţiile  necesare desfăşurării optime a programului de formare.         Facilitator al procesului de invăţare şi de dezvoltare prin crearea unor  situaţii de invăţare adecvate dezvoltării competenţelor profesionale  care se constituie in ţinte ale formării.       Evaluator al competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la  participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii ca formator.         Evaluator al programelor de formare - atat al celor proprii, cat şi al  programelor de formare propuse spre evaluare in vederea autorizării.         Persoană care invaţă pe tot parcursul carierei profesionale,  dezvoltandu-şi permanent propriile competenţe de formator.   Categorii de formatori:  Formatorul responsabil cu activităţile teoretice şi practice de  dezvoltare a competenţelor indiferent de nivelul de calificare la care  lucrează. El lucrează ca formator (cu normă intreagă sau fracţiune de  normă) in instituţii de formare, dar poate fi şi angajatul unei organizaţii  (indiferent de natura ei) care are o structură responsabilă cu formarea  propriilor angajaţi.   Formatorul responsabil cu activităţile practice de dezvoltare a  competenţelor profesionale. El lucrează ca formator (cu normă  intreagă sau fracţiune de normă) in instituţii de formare dar poate fi şi  angajat al unei organizaţii (indiferent de natura ei) care are o structură  responsabilă cu formarea angajaţilor proprii.    Indrumătorul de practică din cadrul intreprinderilor şi altor organizaţii.  El este responsabil cu activităţile practice de dezvoltare a  competenţelor profesionale in condiţii reale de muncă, in organizaţia in  care lucrează. El este angajat al acesteia pe un post de conducere  sau de execuţie şi, ca indrumător de practică, el poate fi sau nu  degrevat de sarcinile obişnuite de lucru.   Formatorul de formatori:    cuprinde competenţe obligatorii (de bază),  care trebuie demonstrate de toţi formatorii numiţi mai sus, indiferent de  nivelul de calificare şi competenţe opţionale, care trebuie demonstrate  cu precădere de anumite categorii de formatori. Formatorii care deţin  numai competenţele de bază (obligatorii), realizează, de regulă, un  program de formare conceput de alţi formatori, pot lucra in echipe cu  alţi formatori, pot indruma practica in producţie şi pregătirea ucenicilor.     Competenţele opţionale vor fi formate numai impreună cu sau ulterior  dobandirii / evaluării competenţelor de bază (obligatorii), conţinutul lor fiind  adiacent competenţelor de bază. Astfel, formatorii implicaţi in managementul  programelor de formare şi / sau personalul furnizorilor de formare cu funcţii  manageriale vor deţine, in funcţie de domeniul de specializare, una sau mai  multe dintre unităţile opţionale de competenţă (Marketing-ul formării,  Proiectarea programelor de formare, Organizarea programelor şi a stagiilor  de formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor de  formare).   OBIECTIVELE SPECIFICE Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea in munca și in domeniul situațiilor de urgență Pregătirea programului / stagiului de formare Pregătirea formării practice Realizarea activităților de formare Evaluarea participanților la formare Evaluarea programului / stagiului de formare Evaluarea finala va consta in doua probe:  Testul scris (grila) - pondere de 50% din nota finala și Proba practica (prezentarea unui proiect) - pondere de 50% din nota finala Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei.
FORMATOR DE FORMATORI Cod COR: 242402 -  autorizat ANC 2013
Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei. Cursul se adreseaza doar celor care au absolvit studii superioare (licenta)
Perioada de inscriere:  Termen limita: 28 iulie Pentru informații privind procedura de inscriere accesați aceasta pagină Documentele de inscriere pot fi trimise si prin e-mail ORAR provizoriu Mi. 02 aug | 16.00-20.00 Jo. 03 aug | 16.00-20.00 Vi. 04 aug | 16.00-20.00 Sa.  05 aug | 09.00-18.00 Du. 06 aug | 09.00-16.00 06.08-10.08 | Pregatire proba practica Examen | Data exacta a examenului va fi stabilita de ANC si va fi anuntata ulterior. Examenele se organizeaza in zilele de vineri (dupa ora 17.00) sau sambata
Curs de specializare
Menu