Cursul se adreseaza doar celor care au absolvit studii superioare (licenta)
Prima pagina Despre noi Cursuri Formatori Inscrieri Contact Centrul de Studii Europene
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Calificarea profesională recunoscută la nivel naţional Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene este proiectată pentru cei care scriu proiecte în vederea accesării fondurilor structurale şi de coeziune. Experţii accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, trebuie să fie capabili să se documenteze în vederea elaborării proiectelor şi să stabilească parteneriate astfel încât să vină în în întâmpinarea dorinţelor beneficiarului, respectând în acelaşi timp legislaţia în vigoare la nivel naţional şi european. Programa cursului Unități de competentă generale o Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă o Aplicarea normelor de protecția mediului o Menținerea unor relații de muncă eficace Unități de competență specifice o Pregătirea elaborării proiectului o Documentarea în vederea realizării proiectului o Stabilirea parteneriatelor o Elaborarea proiectului La finalul cursului, absolventul va fi capabil să Identifice nevoia împreună cu clientul ţinând cont de oportunităţile oferite de fondul vizat şi având în vedere tipurile de nevoi şi încadrarea acestora în programele aferente Analizeze programele lansate Schiţeze ideea de proiect și să stabilească eligibilitatea ideii de proiect Identifice condiţiile de aplicare a proiectului Analizeze contextul de derulare a proiectului Analizeze condiţiile financiare și să stabilească documentele necesare pentru depunerea cererii de finanţare Identifice grupurile ţintă eligibile Formuleze propuneri de activităţi Stabilească necesarul de parteneriat Redacteeze prezentarea proiectului Lanseze propunerea de proiect Negocieze condiţiile de asociere Alcătuiască echipa iniţială de proiect Identifice categoriile de informaţii necesare Colecteze informaţii de la parteneri Redacteze capitolele din cererea de finanţare si anexele Supună aprobării forma provizorie a proiectului Redacteze forma finală a proiectului Transmită forma finală a proiectului către autoritatea contractantă Cui se adresează cursurile? Celor care lucrează deja în domeniul, dar care doresc să-şi îmbunătăţească nivelul cunoştinţelor: Celor care, confruntaţi cu viitoare proiecte, care doresc să capete competenţe în acest sens pentru a obţine noi responsabilităţi în cadrul firmelor; Celor care, nemultumiţi de statutul lor actual, doresc să-şi schimbe cariera către o direcţie cu deschidere polivalentă, cu o cerere foarte largă şi care, practic, nu poate intra în criză; Celor care se află acum în etapa de formare profesională (studenţi, candidaţi la masterate etc.) şi care doresc să obţină încă de la începutul carierei avantajul unei competenţe deosebite şi cel al unui set de aptitudini
Expert accesare fonduri
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI COEZIUNE EUROPENE Cod COR: 242213 -  autorizat ANC 2014
Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei.
Cursul se adreseaza doar celor care au absolvit studii superioare (licenta)
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Calificarea profesională recunoscută la nivel naţional Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene este proiectată pentru cei care scriu proiecte în vederea accesării fondurilor structurale şi de coeziune. Experţii accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, trebuie să fie capabili să se documenteze în vederea elaborării proiectelor şi să stabilească parteneriate astfel încât să vină în în întâmpinarea dorinţelor beneficiarului, respectând în acelaşi timp legislaţia în vigoare la nivel naţional şi european. Programa cursului Unități de competentă generale o Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă o Aplicarea normelor de protecția mediului o Menținerea unor relații de muncă eficace Unități de competență specifice o Pregătirea elaborării proiectului o Documentarea în vederea realizării proiectului o Stabilirea parteneriatelor o Elaborarea proiectului La finalul cursului, absolventul va fi capabil să Identifice nevoia împreună cu clientul ţinând cont de oportunităţile oferite de fondul vizat şi având în vedere tipurile de nevoi şi încadrarea acestora în programele aferente Analizeze programele lansate Schiţeze ideea de proiect și să stabilească eligibilitatea ideii de proiect Identifice condiţiile de aplicare a proiectului Analizeze contextul de derulare a proiectului Analizeze condiţiile financiare și să stabilească documentele necesare pentru depunerea cererii de finanţare Identifice grupurile ţintă eligibile Formuleze propuneri de activităţi Stabilească necesarul de parteneriat Redacteeze prezentarea proiectului Lanseze propunerea de proiect Negocieze condiţiile de asociere Alcătuiască echipa iniţială de proiect Identifice categoriile de informaţii necesare Colecteze informaţii de la parteneri Redacteze capitolele din cererea de finanţare si anexele Supună aprobării forma provizorie a proiectului Redacteze forma finală a proiectului Transmită forma finală a proiectului către autoritatea contractantă Cui se adresează cursurile? Celor care lucrează deja în domeniul, dar care doresc să-şi îmbunătăţească nivelul cunoştinţelor: Celor care, confruntaţi cu viitoare proiecte, care doresc să capete competenţe în acest sens pentru a obţine noi responsabilităţi în cadrul firmelor; Celor care, nemultumiţi de statutul lor actual, doresc să-şi schimbe cariera către o direcţie cu deschidere polivalentă, cu o cerere foarte largă şi care, practic, nu poate intra în criză; Celor care se află acum în etapa de formare profesională (studenţi, candidaţi la masterate etc.) şi care doresc să obţină încă de la începutul carierei avantajul unei competenţe deosebite şi cel al unui set de aptitudini
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI COEZIUNE EUROPENE Cod COR: 242213 -  autorizat ANC 2014
Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei.
Menu