Prima pagina Despre noi Cursuri Formatori Inscrieri Contact Centrul de Studii Europene
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI Despre departament
Centrul de Studii Europene din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează cursuri de formare continuă in conformitate cu legislația in vigoare (Legea invățământului 1/2013, Ordonanța nr. 129/2000 republicată) și in baza regulamentelor interne. Departamentul de Formare Profesională organizează de cursuri specializare și cursuri de perfecționare, oferă cursanților oportunitatea să acumuleze informații suplimentare și să iși dezvolte competențele profesionale deja dobândite sau să iși formeze competențe profesionale noi in domeniul economic, drept, politici și practici europene in acord cu cerințele legislației in vigoare și standardele Uniunii Europene. Programele de perfecționare se adresează persoanelor cu studii medii și/sau studii de licențăpersoane in căutarea unui loc de muncă, sau salariați, care doresc să iși actualizeze sau perfecționeze pregătirea profesională din pregătirea de bază, precum și schimbarea calificării, determinată de noile condiții economice și de necesitățile de pe piața muncii, sau specializarea intr-o anumită activitate restrânsă care face parte dintr-o arie mai largă a unei ocupații. in funcție de tipul programului și de formele de realizare a formării profesionale, CSE poate organiza următoarele tipuri de cursuri: a) Autorizate de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, conform cerințelor Legii Educației Naționale, recunoscute de către  Ministerul de resort. b) Acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și recunoscute de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Cursurile de specializare și de perfecționare vor avea o durată de maxim 160 de ore didactice, ore teorie și ore activități practice (aplicative, de pregătire și de susținere a examenului de absolvire), in funcție de tipologia cursului. Cursurile de specializare și de perfecționare vor fi organizate numai cu taxă. Cuantumul taxei de inscriere poate varia in funcție de numărul de ore. inscrierea participanților Cursurile se organizează, desfășoară și finalizează in condițiile inscrierii la cursuri in perioada stabilită, participarea cursanților la ore și promovarea testelor de evaluare la finalul perioadei de formare. Cursurile se vor desfășura numai in condițiile intrunirii numărului minim de participanți stabilit in funcție de tipul cursului. Numărul maxim de participanți pe grupa de formare profesională este: 28 persoane pentru pregătirea teoretică și 14 persoane pentru pregătirea practică. inscrierile la cursurile de perfecționare se fac la sediul CSE. Candidații  rămân in așteptare până la intrunirea numărului minim de participanți. in cazul in care nu se formează acest număr, iar candidații deja inscriși nu doresc să mai aștepte, iși pot recupera banii achitați. intre furnizorul de formare profesională a adulților și participanții la aceste programe va fi incheiat un contract de formare profesională. Evaluarea cunoștințelor Cursanții vor putea participa la evaluarea finală numai in condițiile achitării tuturor obligațiilor profesionale și a achitării integrale a taxei de participare. Procesul de evaluare va respecta legislația specifică și condițiile enunțate in dosarul in baza căruia s-a obținut autorizarea UAIC sau ANC.
@ European Commission, 2015 Despre noi
© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași  2014
DEPARTAMENTUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
CENTRUL DE STUDII EUROPENE  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
Centrul de Studii Europene din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează cursuri de formare continuă in conformitate cu legislația in vigoare (Legea invățământului 1/2013, Ordonanța nr. 129/2000 republicată) și in baza regulamentelor interne. Departamentul de Formare Profesională organizează de cursuri specializare și cursuri de perfecționare, oferă cursanților oportunitatea să acumuleze informații suplimentare și să iși dezvolte competențele profesionale deja dobândite sau să iși formeze competențe profesionale noi in domeniul economic, drept, politici și practici europene in acord cu cerințele legislației in vigoare și standardele Uniunii Europene. Programele de perfecționare se adresează persoanelor cu studii medii și/sau studii de licențăpersoane in căutarea unui loc de muncă, sau salariați, care doresc să iși actualizeze sau perfecționeze pregătirea profesională din pregătirea de bază, precum și schimbarea calificării, determinată de noile condiții economice și de necesitățile de pe piața muncii, sau specializarea intr-o anumită activitate restrânsă care face parte dintr-o arie mai largă a unei ocupații. in funcție de tipul programului și de formele de realizare a formării profesionale, CSE poate organiza următoarele tipuri de cursuri: a) Autorizate de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, conform cerințelor Legii Educației Naționale, recunoscute de către  Ministerul de resort. b) Acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și recunoscute de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Cursurile de specializare și de perfecționare vor avea o durată de maxim 160 de ore didactice, ore teorie și ore activități practice (aplicative, de pregătire și de susținere a examenului de absolvire), in funcție de tipologia cursului. Cursurile de specializare și de perfecționare vor fi organizate numai cu taxă. Cuantumul taxei de inscriere poate varia in funcție de numărul de ore. inscrierea participanților Cursurile se organizează, desfășoară și finalizează in condițiile inscrierii la cursuri in perioada stabilită, participarea cursanților la ore și promovarea testelor de evaluare la finalul perioadei de formare. Cursurile se vor desfășura numai in condițiile intrunirii numărului minim de participanți stabilit in funcție de tipul cursului. Numărul maxim de participanți pe grupa de formare profesională este: 28 persoane pentru pregătirea teoretică și 14 persoane pentru pregătirea practică. inscrierile la cursurile de perfecționare se fac la sediul CSE. Candidații  rămân in așteptare până la intrunirea numărului minim de participanți. in cazul in care nu se formează acest număr, iar candidații deja inscriși nu doresc să mai aștepte, iși pot recupera banii achitați. intre furnizorul de formare profesională a adulților și participanții la aceste programe va fi incheiat un contract de formare profesională. Evaluarea cunoștințelor Cursanții vor putea participa la evaluarea finală numai in condițiile achitării tuturor obligațiilor profesionale și a achitării integrale a taxei de participare. Procesul de evaluare va respecta legislația specifică și condițiile enunțate in dosarul in baza căruia s-a obținut autorizarea UAIC sau ANC.
@ European Commission, 2015 Menu