PROGRAMUL LLP-ERASMUS  
 

 

 

TIPURI DE MOBILITAŢI

Ř  Mobilitati academice pentru studenti si cadre didactice

Ř  Mobilitati academice intensive (IP, durata 2 saptamani)

Ř  Mobilitati studentesti de practica

Mobilitati studentesti de practica UAIC http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Cooperation/outgoingstudentsplacement

 

 

PREZENTARE GENERALA

 

Erasmus este o componenta a Programului LifeLong Learning, finantat de Uniunea Europeana, care are ca obiectiv mobilitatea de studenti, catre alte tari europene.

Mobilitatile de studiu au durata de 1 semestru - 4,5 luni.

 

CRITERII GENERALE DE SELECŢIE

ELIGIBILITATE

La selectia pentru mobilitatile studentesti din Programul LLP ERASMUS

*se pot inscrie studentii, care:

-  nu au restante

-  au media anilor de studiu minim 8.00

-  sunt, in anul selectiei, studenti la Master in anul I de studii

*nu se pot inscrie:

-  studentii inmatriculati la alte institutii de invatamant superior decat Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

- studentii care au beneficiat deja de statutul de student Erasmus, cu sau fara finantare

REGULI GENERALE MOBILITATE

Mobilitatile Erasmus sunt mobilitati academice, care presupun asimilarea calitatii de student la facultatea primitoare.

Mobilitatea se va desfasura in semestrul al II-lea al anului academic ulterior selectiei - in functie de calendarul academic al Universitatii primitoare.

Studentii vor alege din oferta academica a facultatii primitoare discipline de studiat - 30 de credite.

Dupa selectie, acestia vor semna un Learning Agreement - contract de studii cu disciplinele alese.

  • Se recomanda urmarea unor discipline corespunzand celor din programa din tara.

  • Disciplinele alese initial pot fi modificate in 15 zile de la inceperea mobilitatii.

Studentii vor reveni in tara cu examene promovate pentru cele 30 de credite.

La revenirea in tara, studentii vor face dovada creditelor si notelor obtinute printr-un Transcript of Records.

Pe baza acestuia, comisia de echivalare la nivelul facultatii va proceda la recunoasterea a 30 de credite obtinute si la echivalarea notelor obtinute.

  • Echivalarea se va face prin raportare la nota obtinuta

  • Nota obtinuta poate fi marita prin sustinerea la revenirea in tara a unui examen de marire

 

CONDIŢII GENERALE

Candidatul va trebui sa probeze urmatoarele:

  • stapanirea limbii de studiu (exprimare scrisa si orala) de la universitatea primitoare-conditie prealabila. Acest fapt va fi dovedit prin depunerea la dosarul de candidatura a unui atestat de limba. Sunt posibile doua variante:

    • depunerea unui atestat de limba eliberat de Centrul Cultural al tarii de destinatie - tip Cambridge, Dalf, Toffel, Deutch Certifikat

    depunerea unui atestat de limba obtinut in urma unui test in cadrul Facultatii de Litere - Informatii la Secretariatul Facultatii de Litere

-  un nivel de cunostinte de specialitate corespunzator scopului didactic al mobilitatii si adaptat exigentelor de la universitatea primitoare, reflectat inclusiv in rezultatele la examene

-  cel putin cunostinte minime de informatica (tehnoredactare, folosire e-mail)

 

SELECŢIA

Selectia are loc conform calendarului Erasmus ce va fi afisat pe site-ul CSE in momentul stabilirii acestuia de catre comisia de selectie LLP - Erasmus.

In mod obisnuit, selectia are loc in luna aprilie a fiecarui an academic.

Pentru mai multe informatii puteti accesa:

  http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Cooperation/outgoingstudentsstudy

  http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Cooperation/outgoingstudentsplacement

  http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Cooperation/DepartamentulRIIU

 

 Master in European Studies CURRICULA_LLP-Erasmus

Master in Regional Development CURRICULA_LLP-Erasmus

 

 


CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES - Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
Bulevardul Carol I, nr. 19,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro