Despre CSE

Misiune

Programe CSE

Echipa CSE

Colaboratori

Parteneriate

Contact

  
 

 

  COLABORATORI  
 

Nume și prenume Grad Afiliere Specializare An Sem. Activitate Disciplina
BACIU LIVIA LOREDANA CODRUȚA Prof. UAIC/FEAA DR II I CM Economia sectorului public M1: Piata si rolul Statului; M2: Bunuri si servicii publice in UE
BOSTAN IONEL Prof. asociat SE II I CM Drept financiar public european DE
IAȚU CORNELIU Prof. UAIC/GEOGRAFIE DR II I CM Planificare strategică in dezvoltarea regională și amenajarea teritoriului
IVAN ADRIAN Prof. UBB CLUJ SE I I CM Teoriile integrării și sistemul de guvernare multinivel in UE M1: Teoriile integrarii; M2: Sistemul politic al UE; M3: Regiunea in sistemul de guvernare multinivel in UE
LEUȘTEAN LUCIAN Prof. UAIC/ISTORIE SE I I CM Istoria Europei și a construcţiei europene (sec. XX)
MAHA LIVIU GEORGE Prof. UAIC/FEAA SE II I CM Mediul european al afacerilor AE
DR II II CM Managementul fondurilor structurale și de coeziune
MANOLESCU IRINA TEODORA Prof. UAIC/FEAA DR II II LPM Seminarii și aplicații de managementul proiectelor M3: Analiza cost-beneficiu
DR II II LPM Seminarii și aplicații de managementul proiectelor M4: Plan de afaceri & Studiu de fezabilitate
SE II I CM Strategii de afaceri AE
MEȘNIȚĂ GABRIELA Prof. UAIC/FEAA DR II II LPM Seminarii și aplicații de managementul proiectelor M2: Software pentru managementul proiectelor
PASCARIU GABRIELA CARMEN Prof. UAIC/CSE DR I I CM Economia dezvoltării: teorii, modele, politici M1
DR I II CM Integrare economică europeană - curs Jean Monnet F
DR I II CM Sanatatea in Uniunea Europeana. Strategii si Politici in domeniul sanatatii
DR I II CM Politici europene și guvernanţă economică in UE M1
SE,DR I I CM Integrare economică europeană - curs Jean Monnet
DR II I CM Economie şi politici regionale M1: Teorii si modele de dezvoltare regionala; M2: Disparitati, dezvoltare regionala si politici de coeziune in UE M1
PLATON ALEXANDRU FLORIN Prof. UAIC/CSE SE I II CM Imaginarul politic şi formarea identităţilor europene
POHOAȚĂ ION Prof. UAIC/FEAA DR,SE I II CM Strategii şi politici de dezvoltare durabilă
ZAHARIA RODICA MILENA Prof. ASE BUCURESTI DR,SE I I CM Metodologia cercetării M2: Scrierea si prezentarea lucrarilor stiintifice
SE,DR I I CM Metodologia cercetării M1: Informarea si documentarea europeana
AGHEORGHIESEI DANIELA TATIANA Conf. UAIC/FEAA       PSM Practică de specialitate - master (PSM)
BERCU ANA-MARIA Conf. UAIC/FEAA SE II I CM Drept social european DE
GROSU MARIA Conf. UAIC/FEAA DR II II SM Seminarii și aplicații de managementul proiectelor M1: Managementul financiar
PASCARIU GABRIEL Conf. UAUIM BUCURESTI DR II I CM Analiza regională şi urbană
POPESCUL DANIELA Conf. UAIC/FEAA DR,SE II/I II SM Managementul proiectelor
TOFAN MIHAELA Conf. UAIC/FEAA DR,SE I I CM Drept european M1: Izvoare si ordine juridica; M2: Drept institutional european
ȚIGĂNAȘ CLAUDIU GABRIEL Conf. UAIC/FEAA SE II I CM Pieţe financiare europene AE
ȚIGĂNAȘU RAMONA CS II UAIC/CSE DR I I CM Economia dezvoltării: teorii, modele, politici M2
SE I II CM Politici europene și guvernanţă economică in UE M2
DR I II CM Politici europene și guvernanţă economică in UE M2
DR,SE I II CM Introducere in metodologia cercetării in studii europene
DR I I CM Metodologia cercetării M3: Metode de analiza cantitativa si calitativa
      PSM Practică de specialitate - master (PSM)
CIORTESCU ELENA RAMONA Lect. UAIC/FEAA DR,SE I I CM Engleză pentru afaceri europene I&II
DiRDALĂ LUCIAN DUMITRU Lect. UAIC/CSE DR I II CM Regionalism și democrație in UE
SE II II CM Globalizarea și noua ordine mondială DO1
SE I II CM Democraţie in Uniunea Europeană: actori şi procese
PETRIȘOR MIHAI BOGDAN Lect. UAIC/DREPT SE-DE II I CM Dreptul european al afacerilor DE
MAZILU SORIN CS UAIC/CSE DR II I SM Economie şi politici regionale M1: Teorii si modele de dezvoltare regionala; M2: Disparitati, dezvoltare regionala si politici de coeziune in UE M2
PLOAE ALINA Cons. ev. dr. MDR DR II II SM Seminarii și aplicații de managementul proiectelor M5: Controlul, evaluarea si analiza impactului programelor regionale
Gentimir Alina Lect. UAIC/DREPT SE II I CM Protecţia europeană a drepturilor omului și a minorităţilor naţionale DE

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro