CAZARI  

Programe

 

 

CAZARI 2017-2018

Studenții care au facut cerere de cazare, dar nu mai doresc repartiție, sunt rugați să transmită în scris o cerere de renunțare la solicitarea făcută. Va rugăm să faceți acest lucru deoarece vom putea realoca locul dvs. încă din primul tur, odată cu afișarea listelor finale, în data de 22 Septembrie.
Cererea de renunțare poate fi depusă la Secretariatul CSE sau prin Email la adresa: cseadmin@uaic.ro


 

Calendarul cazărilor

 • 11 septembrie - repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 22 septembrie - afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;

Etapa I:

 • 25-27 septembrie - eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (in data de 27 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la orele 15:00 iar cazarea efectivă se va efectua până la orele 17:00, fiecare student in cadrul căminului pentru care a primit dispoziția de cazare);
 • 27 septembrie, orele 17:00 - anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora, conform dispozițiilor regulamentare;
 • 27 septembrie, orele 20:00 - raportarea către facultăţi, de către Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, a locurilor rămase libere;

Etapa a II-a:

 • 28, 29, 30 septembrie - afişarea la facultăţi a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare in ordinea descrescătoare a mediilor şi eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate de 24 de ore de la data emiterii;
 • 1 noiembrie, ora 8:00, depunerea cererilor de cazare la Biroul Social al Direcţiei Servicii Sociale Studenţeşti (cămin C12, camera 5, telefon 0232 20 1102/ interior 2571)

Tarifele de cazare

Tarifele de cazare in căminele studenţeşti se stabilesc in funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi in funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

Tarifele de cazare in anul universitar 2017-2018

Cămin

Nr. locuri in cameră

Tarif lunar loc

C1

2 locuri

275 lei

3 locuri

250 lei

C2

2 locuri

275 lei

3 locuri

250 lei

4 locuri

225 lei

3+1 locuri

185 lei

C3

2 locuri

275 lei

3 locuri

250 lei

4 locuri

225 lei

C5

2 locuri

275 lei

2 locuri, pat dublu

250 lei

3 locuri

250 lei

C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13

5 locuri

120 lei

C11

(doctoranzi, studenți familiști)

2 sau 3 locuri

150 lei

Akademos

2 sau 3 locuri

500 lei/loc

mansardă

440 lei/loc

Gaudeamus

2 sau 3 locuri

440 lei/loc

Actele de care ai nevoie pentru a te caza in cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de inchiriere, completat in trei exemplare (vei primi formularele de la facultate);
 • legitimaţia de cămin (eliberată de facultate);
 • o fotografie tip buletin;
 • cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
 • buletinul/ cartea de identitate (plus două copii xerox simple), pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie xerox după certificatul de căsătorie;

 

Studenţii care solicită obţinerea unui loc de cazare in căminele Universităţii pentru anul universitar 2017-2018 vor completa online formularul  de pre-cazare, pană la data de 17 iunie 2017.

 persoanele care solicita cazare pe criteriu social trebuie sa depuna dosarul cu documentele solicitate pana pe 26 iunie


Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): "studenţii care nu completează tabelul de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc in căminele studenţeşti."


Detalii despre spaţiile de cazare se pot găsi la adresa: http://www.uaic.ro/studenti/cazare/

DOCUMENTE DOSAR CAZARE CAZ SOCIAL/MEDICAL/FAMILII

Studenţii care solicită cazare pe criterii medicale, sociale sau alte criterii (inclusiv caz surori sau soră/frate) şi studenţii familişti vor depune şi dosare, după cum urmează:
• dosarele pentru cazare pe criterii medicale, sociale sau alte criterii (inclusiv caz surori sau soră/frate) (art. 14 şi art. 24 din Regulamentul de cazare) se vor depune la camera 3, pană la data de 26 iunie 2017.
• dosarele pentru studenţii familişti se vor depune la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti (DSSS) (căminul C12 - complex studenţesc Codrescu cam 5 - parter) pană la data de 26 iunie 2017 (cf. art. 27 din Regulamentul de cazare).

Studentii de anul I care solicita cazare pe criteriile speciale enumerate mai sus trebuie sa depuna dosarul cu documnetele aferente pana la data de 11 septembrie 2017.

 

VEZI DOCUMENTE SOLICITATE

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro