CAZARI  

Programe

 

 

CAZARI 2017-2018

Studenţii care solicită obţinerea unui loc de cazare in căminele Universităţii pentru anul universitar 2017-2018 vor completa online formularul  de pre-cazare, pană la data de 17 iunie 2017.

 persoanele care solicita cazare pe criteriu social trebuie sa depuna dosarul cu documentele solicitate pana pe 26 iunie


Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): "studenţii care nu completează tabelul de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc in căminele studenţeşti."


Detalii despre spaţiile de cazare se pot găsi la adresa: http://www.uaic.ro/studenti/cazare/

DOCUMENTE DOSAR CAZARE CAZ SOCIAL/MEDICAL

Studenţii care solicită cazare pe criterii medicale, sociale sau alte criterii (inclusiv caz surori sau soră/frate) şi studenţii familişti vor depune şi dosare, după cum urmează:
dosarele pentru cazare pe criterii medicale, sociale sau alte criterii (inclusiv caz surori sau soră/frate) (art. 14 şi art. 24 din Regulamentul de cazare) se vor depune la camera 3, pană la data de 26 iunie 2017.
dosarele pentru studenţii familişti se vor depune la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti (DSSS) (căminul C12 - complex studenţesc Codrescu cam 5 - parter) pană la data de 26 iunie 2017 (cf. art. 27 din Regulamentul de cazare).

 

VEZI DOCUMENTE SOLICITATE

 


CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES - Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
Bulevardul Carol I, nr. 19,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro