Angajari  

Programe

 

 

ANUNŢ PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

 

In vederea ocupării posturilor vacante pentru anul universitar 2019-2020 cu personal didactic asociat din afara instituţiei, conform Procedurii privind elaborarea şi aprobarea statelor de funcţii pentru activitatea didactică şi de cercetare şi suplinirea posturilor vacante sau rezervate, pct. 7.1.2.14 alin. c) persoanele interesate, care indeplinesc condiţiile minime cerute pentru ocuparea postului respectiv, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi Metodologia UAIC privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare, sunt invitate ca, pānă la data de 11.09.2019, ora 10.00, să depună la secretariatul CSEt o cerere īn acest sens, cu menţionarea postului sau disciplinei vizate, și un dosar care trebuie să cuprindă CV şi documentele care atestă īndeplinirea condiţiilor minime.

In data de 11.09.2019, īncepānd cu ora 12.00, va avea loc intervievarea candidaţilor (la biroul Directorului CSE) ţinānd cont de dosarul depus şi postul/disciplina a cărei suplinire este solicitată.

Dosarele vor fi analizate şi evaluate sub rezerva aprobării statelor de funcţii conform procedurilor īn vigoare, iar rezultatele definitive vor fi anunţate după şedinţa Senatului UAIC din 26.09.2019.

CURSURI FORMARE PROFESIONALA

 

 

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro