Prima pagina   Despre   Echipa   Activitati   Rezultate  Resurse   Centrul de Studii Europene

Activitati  

ACTIVITATI DIDACTICE

 • Turismul și dezvoltarea durabilă in politicile europene - Gabriela Carmen Pascariu

 • Economie și politici europene - Gabriela Carmen Pascariu

 • Politici europene - Gabriela Carmen Pascariu

 • Fondurile structurale și de coeziune. Sistemul de evaluare și de valorificare in dezvoltarea economică și convergența - Gabriela Carmen Pascariu

 • Uniunea Europeană in sistemul relațiilor internaționale - Lucian Dumitru Dirdală, Teodor Lucian Moga

 • Uniunea Europeană și politica de vecinătate - Ludmila Coadă

 • Sănătatea in Uniunea Europeană. Strategii și politici in domeniul sănătății - Gabriela Carmen Pascariu, Xenia Patras, Doru Botezat

ACTIVITATE DE CERCETARE

 • Modelul centru-periferie in cadrul dezvoltării UE

 • Turism european durabil. Structură, distribuție regională, competitivitate și responsabilitate socială Vecinatatea estică a UE.

 • Dezvoltare, convergență și integrare

 • Economie și Politici Europene

EVENIMENTE

 • Dezvoltare regională in Uniunea Europeană. Economie, teritorialitate, politici (Masă rotundă)

 • WORKSHOP: Construirea rezilienței in țările din vecinatatea UE. Noi abordări pentru un Parteneriat estic mai eficient

 • Seria Conferințelor EURINT

  • Uniunea Europeană in timpul crizei, perspective și soluții (primul an al proiectului);

  • Dezvoltarea regională și integrare. Noi provocări pentru UE (al doilea an al proiectului);

  • Uniunea Europeană. Trecut, prezent și viitor (al treilea an al proiectului);

 • Relațiile UE-Moldova și viitorul politicii UE față de țările vecine din est (seminar)

 • EUROSTUD - Cercul de Studii Europene (atelier)

 • Europa și Tinerii (serie de prelegeri)

 • Vizibilitate și diseminare a rezultatelor cercetării in cadrul conferințelor internaționale  

 • REZULTATE/ Publicații

  • Modelul de dezvoltare centru-periferie in regiunile din UE: o abordare Est-Sud

  • Suporturi didactice in Economie și Politici UE

  • Vecinătatea estică a UE. Noi provocări și perspective

  • Teze de doctorat in turism european și dezvoltare durabilă

  • Volumul  conferinței EURINT | pagină de internet

  • Tineri in Europa

 

 

© THE CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES - Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
Blvd. Carol I, nr. 19, Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.201818
studeur@uaic.ro